Skolens historie

Kimen til Freja Skolen blev lagt d. 11. november 1981, da en gruppe forældre og venner stiftede Skoleforeningen for Rudolf Steiner Skole og Børnehave på Midtsjælland. Foreningens opgave bestod i at få virkeliggjort den fælles ide at grundlægge en Rudolf Steinerskole på landet.

Ideen udsprang af og centrerede sig om: ”tanken om en skole i nærheden – en skole som vil tænde en ild. Her tænkes på den bærende ide i Steinerpædagogikken , hvor noget meget vigtigt er det væsentlige. Det gælder for et hvert menneske, at det, som udgangspunkt bærer uendelige mange muligheder i sig for udvikling. Mennesket har mulighed for at realisere noget individuelt. De bedste betingelser for at lære er at kunne begejstres, og der er ikke noget et barn hellere vil end at få lov til at blive begejstret” som pioner og medgrundlægger Lis Rasmussen udtrykker det, da hun blev bedt om at reflektere over Freja Skolens begyndelse og historie. Lis har været med siden kimen til skolen blot var en ide blandt en gruppe viljestærke forældre. Derfor var det helt naturligt, at der måtte skabes muligheder for, at en Steinerskole kunne få grobund:

Et stort forarbejde blev nu gjort – utallige møder, informationsarbejde, forhandling med kommuner og undervisningsministeriet, samt finde egnede lokaler mm. Inden den første skoledag kunne løbe af stablen i august 1982.

Der blev oprettet en fond, hvor fem familier skød penge ind, så Skoleforeningen kunne købe Bagmarken 58. Fonden hedder Ejendomsfonden for Rudolf Steinerskolen, og de ejer stadig bygningerne; den drifter af de penge skolen betaler i husleje.

Det gamle alderdomshjem ved St. Merløse fik nyt liv, da en masse herlige børn tog bygningerne i besiddelse, og skolen og børnehaven begyndte hurtigt at vokse.

År efter år blev flere rum indrettet som klasseværelser, og efter 5 år kunne vi fejre færdiggørelsen af vores smukke sal i den gamle staldbygning takket være forældres indsats og venners hjælp.

Skolen begyndte at tage mere og mere form. Et trinbræt til toget og en busholdeplads blev oprettet. Vi fik indrettet sløjdlokale, kontor, lærerværelse, sportsplads, fritidsordning mm.

Skolen fik sit navn ’Freja Skolen’ for ca. 20 år siden og et par år efter ’Alfehaven’ til børnehave og vuggestue som ved denne tid blev grundlagt.

Skolens historie må siges at være organisk og dynamisk – i en udvikling der hele tiden tilskynder dens relevans og aktualitet i forhold til det samfund vi er en del af, og vi oplever at interessen for en skole med et højt kvalificeret pædagogisk og undervisningsmæssigt indhold forsat vokser.

En af de oprindelige initiativtagere Lis opsummerer i sin refleksion meget rammende: ”Vores mål er stadig at give eleverne en skolegang, der giver mulighed for at leve som helstøbte, livsglade mennesker nu og i den fremtid som venter dem. Skolen lægger vægt på at styrke elevernes livsglæde og selvfølelse, og ligeledes sørge for nogle gode frikvarter og den friske landluft for de røde kinders skyld”