Priserne justeres årligt procentuelt.

Indmeldelsesgebyr:

Betales ved start i børnehaveklasse eller ved senere optagelse: 1.100 kr.

Skolen:

1. barn: 1.750 kr. pr. måned.

2. barn: 1.575 kr. pr. måned.

3. barn eller flere børn: 750 kr. pr. måned.

SFO’en:

1.100 kr./måned i 11 måneder pr. barn inkl. et let økologisk eftermiddagsmåltid.

Der er ingen søskendemoderation på SFO.

Før-skole (april-juli – 4 mdr.):

2.250 kr. pr. måned.

Udmeldelse:

Ved udmeldelse gøres der opmærksom på, at der er en økonomisk forpligtelse til Freja Skolen ift. betaling for skole og SFO: løbende måned + 1 måned.

Når en elev slutter ved udgangen af et skoleår, betales der også for juli måned uanset tidspunkt for udmeldelse.

Udmeldelse sker ved at sende en mail til kontor@freja-skolen.dk.

Skolens administration beder om at betalingen går via PBS: Tilmeld dig her

Ønsker man ikke at tilmelde sig PBS, koster det 250 kr. pr. faktura i gebyr. 

OBS: Vi oplever desværre at vores betalingsopkrævninger kan blive fanget i spamfiltre. Ved skolestart skal vi bede jer om at være opmærksomme på dette.

 

Ekstra udgifter:

Der må påregnes ekstra udgifter i løbet af skoleårene til diverse materialer som tegne- og skriveredskaber, ordbøger og musikinstrumenter samt lejrskole.

Lejrskole
Der er ikke fastlagte regler for, hvor ofte den enkelte klasse tager på tur, men normalt tager klasserne af sted på lejrskole årligt i 5.-9. klasse (jf. ovenstående). Lejrskolen koster mellem 600-1000 kr., der opkræves sammen med skolepengene.

Der er på de fleste klassetrin udflugter i løbet af året. Turene betales af forældrene og opkræves sammen med skolepengene. Læreren aflægger regnskab. Hver klasse har en årlig gratis rejse med DSB, blot billetterne bestilles i god tid.

Klassekasser

Nogle klasser vælger at oprette en klassekasse, hvor man til forældremøderne betaler et lille beløb, som gør, at klasselæreren har lidt ekstra at gøre godt med i klassen ved særlige lejligheder.