Det pædagogiske arbejde i børnehaven bygger på Rudolf Steiners filosofi – antroposofien. Den tager bl.a. udgangspunkt i, at mennesket udvikler sig i syv-årsperioder.

I barnets første periode fra 0-7 år udvikles de fysiske organer. Denne udvikling forløber bedst, når barnet lever i en tryg og rytmisk hverdag. For at understøtte dette er livet i børnehaven bygget op omkring en daglig rytme, en ugerytme og en årsrytme.

Indtil det 7. år er barnet i sine viljeskræfter. Det betyder, at barnet erfarer gennem sine handlinger: først handler det, derefter føler det, og til sidst tænker det. Modsat den voksne, som først tænker, derefter føler og til sidst handler. Det betyder, at vi i børnehaven ikke forklarer alting for børnene; men lader dem opleve gennem sanseindtryk, fortælling og erfaring, så de selv danner begreber om tingene.
De voksne fungerer som efterlignelsesværdige forbilleder og bestræber sig på dette i hele dagens arbejde – lige fra mødet med barnet om morgenen, gennem dagens praktiske arbejde og til barnet hentes om eftermiddagen.

Børnehavens legetøj understøtter også barnet som et sansende væsen og er derfor af naturmaterialer som uld, silke og træ. Legetøjet er udformet så lidt som muligt og giver derfor barnet mulighed for at udvikle sine fantasikræfter. Træklodser og stoffer indgår i børnenes leg, når der bygges huler, skibe, busser og meget mere.

https://youtu.be/77qRAtsOyRk