Forud for optagelsen af et barn i Alfehaven inviteres forældrene til en samtale med børnehavens leder, hvor vi forsøger at danne os et overblik over barnets hidtidige biografi samt fortæller om pædagogikken, og hvordan den udmønter sig i børnehavens daglige liv. Hvilke forventninger har vi til forældre, samt praktiske oplysninger.
Børn optages fra 3-årsalderen og forventes at være blefri og uden sut i børnehavetiden.
Det er vigtigt for det fremtidige samarbejde og dermed børnenes trivsel, at forældrene gør et bevidst valg med hensyn til institutionsplads.

Vores forventninger til forældrene:

  • At de er positive over for børnehavens pædagogiske idéer og respekterer børns ret til at have et barndomsland, hvor der eksisterer engle, nisser, alfer m.m.
  • At de møder op til forældremøder og arbejdsdage.
  • At de forstår, hvor vigtigt det er med en god tone mellem de voksne, og derfor altid kontakter personalet, hvis de er utilfredse med noget, men ikke når barnet er tilstede.
  • At de accepterer børnehaven som et lærings- og udviklingssted og ikke kun som en pasningsordning.