Dagens, ugens og årets rytme

I Alfehaven har dagene den samme rytme. Dette for at give barnet så trygge rammer som muligt.
Det er vigtigt, at barnet er ankommet kl. 9, så vi sammen kan tage fat på dagens gøremål, og så børnene ikke skal gå og vente på hinanden.

Dagens rytme

I den daglige rytme indgår:
Modtagelse af børn
Tegning
Fri leg inde eller ude
Madlavning
Oprydning
Sangleg
Måltidet
Eventyr
Fri leg ude indtil afhentning

Modtagelse og afhentning af børn

For at komme barnet i møde med en handling, der er til at forstå, giver vi altid hånd og kigger hinanden i øjnene, når vi hilser eller tager afsked med et barn. Derved fortæller vi barnet gennem handling, at vi har set dem, og at vi nu påtager os ansvaret for dem. Tilsvarende siger vi også ordentligt farvel, for igen gennem handling, at overgive ansvaret for barnet tilbage til forældrene.

Tegning

Når børnene ankommer til børnehaven, er der lagt papir og voksfarver frem på bordet, og efter at have hilst godmorgen, sætter børnene sig og tegner. Vi samler børnenes tegninger sammen, og i forbindelse med sommerfesten får de alle deres tegninger med sig hjem. Tegningerne giver os et indblik i, hvor børnene er i deres udvikling.

Fri leg

Med den frie leg mener vi, at barnet leger helt ud fra sig selv. Hjælp af os voksne får de naturligvis, når de skal have bygget huler, skibe, busser m.m. til deres leg. Impulserne til deres leg får de af de oplevelser, som livet byder på.
At barnet lærer ved efterligning betyder, at de voksne må fremstå som gode forbilleder. Alt hvad de voksne foretager sig, bliver enten direkte efterlignet eller ligger som inspiration til børnenes leg. Derfor udfører vi voksne i ”fri leg”-perioderne forskellige gøremål, som handler om de nære ting i et 3-7-årigt barns liv. Vi laver mad, lægger dej, bager boller, syr, reparerer legetøj, strikker, snitter, saver brænde eller fletter kranse til en fest. Disse ting udføres på en måde, så forklaringer er unødvendige, og børnene kan derved gennem iagttagelse og eftergøren selv erfare og komme til forståelse, og så kan vi jo sludre hyggeligt imens. Samtidig med at der laves mad mm. leger børnene omkring os, eller de deltager i vores gøremål.
Børnenes leg er allermest skabende og dyb, når de er omgivet af voksnes aktivitet. Igennem legen med de andre børn udvikler det enkelte barn efterhånden de sociale egenskaber, som er nødvendige i livet.
En vigtig evne i forbindelse med leg er udviklingen af fantasikræfter i barnet. Disse udvikles ved udfordringer. Derfor er legetøjet så lidt udformet som muligt, så barnet selv med sin fantasi må lægge det til, som det ønsker, at træklodsen skal være. Vi anser barnets fantasifulde leg for grundlaget for personlighedsdannelsen og for det senere voksne menneskes evne til at arbejde, til at opleve medmennesket og til at tænke ukonventionelt, skabende og initiativrigt.

Oprydning

Sammen rydder vi alle tingene op og sætter dem tilbage til deres plads. Alle ting har en fast plads, som børnene efterhånden lærer sig, og så det er nemt at overskue dem. En anden vigtig ting at lære sig er, at tingene har en værdi, så skulle noget gå i stykker, reparerer vi det. Desuden er det vigtigt at lære sig at føre en ting helt til ende, og at det er stillet smukt på plads, så at det er indbydende at gå til næste dag.

Sangleg

Hver dag samles vi i ringen til en stund, som består af årstidens sanglege, som ofte er udbyggede med enkle roller, hvor man skal være inde i midten, f.eks. nisse, hare, ræv, sommerfugl eller noget andet. Også fingerremser eller fingerlege indgår. Sanglegene er ofte forberedelse til en årstidsfest. Inden Majfesten øver vi os således på dansene rundt om majstangen.

Måltidet

Hver dag dækker vi et smukt bord med blomster og lys. Hvert barn har sin bestemte plads. Inden vi deler den tilberedte mad ud, tænder vi lyset og synger et madvers. Vi tilbereder maden af varer fra en biodynamisk gård i nærheden. Måltidet afsluttes med en ’tak for mad’-sang.

Eventyr

Hver dag fortælles et eventyr, som den voksne har lært udenad. Det samme eventyr fortælles en uge ad gangen. De store børn får et folkeeventyr fortalt og danner selv de indre billeder. For de små børn fortæller vi et remseeventyr, oftest ledsaget af et lille bordspil med små dyr eller dukker. I remseeventyret er det rytmen og gentagelsen, som er det vigtige, og som især de små børn sætter stor pris på. I folkeeventyrene er det billederne, som børnene tager op i sig, og som stimulerer deres fantasi.

Fri leg ude

Børnehavedagen afsluttes med leg i haven.

Ugerytmen

Mandag: Båldag i haven
Tirsdag: Akvarelmaling
Onsdag: Skovtur
Torsdag: Eurytmidag
Fredag: Dagen hvor vi arrangerer årstidsfest, når det er aktuelt

Ugen begynder med en dag i haven, hvor vi tilbereder vores grøntsagsmad ude over bålet.

Tirsdagen begynder med, at den voksne smører madpakker, som vi skal spise ude i ”vores” skov.
Vi tager toget nede fra trinbrættet et par stationer og følger så en sti ind i skoven, til vi når frem til ”vores” sted. Der slår vi os ned og spiser vores mad. Bagefter fordeler børnene sig rundt omkring os på stubbe eller faldne træer og leger, indtil det er tid at begynde hjemturen. Dagen afsluttes i haven.

Som forberedelse til vores maledag, har den voksne fugtet store akvarelpapirer, som bliver lagt parat på bordene foran børnene. Som indledning fortæller den voksne en lille fortælling og begynder at male på et papir. Det kan være om gul og blå, som mødes. Så får børnene hver sin pensel og begynder på sit ark. Vi forsøger at lade det være penslen, som ”taler” med papiret, og vi kommenterer heller ikke børnenes billeder, men gemmer dem til sommer, når de tages med hjem.

En gang om ugen får vi besøg af en eurytmist. Ordet ’Eurytmi’ er græsk og betyder skøn bevægelse. Eurytmisten fortæller små rim og remser eller eventyr, mens vi alle bevæger os rundt i rummet.

Årstidsfester

I begyndelsen af hvert nyt børnehaveår deles en liste ud til forældrene om datoerne for årets fester. Nogle foregår med voksendeltagelse, medens andre er i børnehavetiden for børnene.
Fælles for alle festerne er, at bordet er dækket med farver, der understreger festens indhold, og maden er også ekstra festlig.
Festerne i Alfehaven er:
Høstfesten
Michaelsfesten
Lanternefesten
Adventsspiral
Fugletræsfest
Julefest
Fastelavnsfest
Påskefest
Majfest
Pinsefest
Sommerfest

Fødselsdag i Alfehaven

Barnets fødselsdag er en særlig dag, hvor også barnets forældre er inviteret med til fejringen. Denne dag har vi pyntet et lille fødselsdagsbord med blomster, lys og krystaller og under et antal silkestykker ligger en lille gave, som den voksne har lavet. Barnet iføres en helt særlig fødselsdagskappe og en krone, og det får fortalt et særligt fødselsdagseventyr. Så følger forskellige små ritualer, som børnene sætter stor pris på, og som afslutning sætter vi os ved det fint dækkede bord. Børnene har denne dag kage med, som vi nyder til efterret.
Det er en meget intensiv oplevelse for børnene, og derfor anbefaler vi, at man ikke arrangerer mere børnefødselsdag derhjemme.