Børnehaveklasseåret på Freja Skolen er porten til skolen; her får børnene lov til at fortsætte deres naturlige udvikling. Vi arbejder således med børnenes finmotorik gennem håndarbejde, fingerlege og kunstnerisk aktivitet, men også i dagligdagens små gøremål, når lynlåsen skal lukkes, og snørebåndet skal bindes. I det hele taget arbejder vi med, at det enkelte barn bliver selvhjulpen og skolemoden. Vægten er lagt på indlæring gennem kreative aktiviteter samt legens betydning for udviklingen af sociale og følelsesmæssige kompetencer.

Det er vigtigt for os at give barnet en glidende og harmonisk overgang til skolelivet, hvilket betyder, at børnehaveklassen har et tæt samarbejde med både børnehaven og skolens yngste klasser.

I børnehaveklassen tilstræber vi at give barnet så trygge rammer som muligt, og derfor har dagene og ugerne en fast rytme. Vi arbejder også dagligt med de musikalske og sproglige evner gennem sange og vers, og der bliver fortalt folkeeventyr og øvet rim og remser. På den måde udvikles børnenes evne til at danne forestillingsbilleder, og denne evne danner basis for udviklingen af kreativ og konstruktiv tænkning på de højere klassetrin.

Kontakt os, hvis I ønsker at høre mere eller vil have en uformel samtale med vores skoleleder.

Udfyld venligst vores kontaktformular

Førskole

Freja Skolen tilbyder nu førskole, som starter 1.  april for børn, som skal begynde i børnehaveklasse i august samme år.

Det er et tilbud som er skabt for at give muligheden for en mere “flydende” overgang fra børnehave til børnehaveklasse og skole.

Er I interesseret i at benytte jer af det tilbud på Freja Skolen eller høre nærmere, så er I meget velkomne til at kontakte os på kontor@freja-skolen.dk.

Kom og besøg os

Vi vil med glæde vise jer skolen og dens muligheder, og få en snak med jer om et godt skoleliv på Freja Skolen