Freja Skolen er en prøvefri skole. Det betyder at der ikke er skriftlige og mundtlige eksaminer, der afsluttes med en karakter. Skolen giver i stedet elevudtalelser og vidnesbyrd til eleverne hvert år.

Vidnesbyrd og elevudtalelser efter endt skoleår

Eleverne på vores skole bliver bl.a. evalueret gennem såkaldte elevudtalelser og vidnesbyrd, som er skriftlige og personlige. Eleverne modtager elevudtalelser/vidnesbyrd ved afslutningen af 1.,2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. og 9. klasse. Det overrækkes personligt til hver enkelt elev af klasselæreren. Fra 6. klasse sker det ved skoleafslutningen i salen før sommerferien, hvor klasselæreren overrækker elevudtalelse/vidnesbyrd personligt til eleven og giver hånd.

Vidnesbyrdet, som bliver givet efter 8. og 9. klasse, beskriver den enkelte elevs faglige og sociale kompetencer. Formålet er også at vise eleven, hvad der med fordel kan fokuseres mere på, så det faglige og sociale potentiale kan udfoldes yderligere.

Sproget er anerkendende og imødekommende i alle elevudtalelser/vidnesbyrd, så eleven bliver opmærksom på, at lærerene altid ser dem som hele mennesker, og at vi er der for at hjælpe dem med at overvinde eventuelle læringsbarrierer, både fagligt og socialt.

Forskellige former for elevudtalelser og vidnesbyrd

I 1.-3. klasse henvender elevudtalelsen sig først og fremmest til forældrene. På de mindre klassetrin vælger klasselæreren nogen gange at supplere ved at skrive et digt personligt til hver enkelt elev. Digtene er skrevet til børnene fra hjertet, med fuld anekendelse af den enkelte elevs potentiale. I 4.-7. klasse er elevudtalelsen skrevet direkte til eleven i du-form, men det er naturligvis vigtigt, at forældrene også læser det for at orientere sig om elevens standpunkt og læringsudviklingspotentiale.

I 6.-7. klasse vil elevudtalelsen være udarbejdet mere udførlig, og i sin form nærme sig et vidnesbyrd.

 I 8. og 9. klasse gives der vidnesbyrd, der på udførlig vis beskriver det gennemgående stof i alle fag. I 9. klasse vil der desuden være en beskrivelse af den overordnede fagrække, læringsprocesserne forbundet hermed, samt målsætningen med skolegangen på Freja Skolen ift. erhvervede kompetencer fagligt og socialt. Et vidnesbyrd henvender sig direkte til eleven i et anerkendende sprogbrug, der har til hensigt at lade eleven se på sin nutidige og fremtidige læreprocesser i et positivt lys – og dermed virke motivationsfremmende på egen læring.