Forældremøder & konsultationer

Det er væsentligt for skolen at have en god kontakt til forældrene. Denne skabes blandt andet igennem tre årlige forældremøder. På møderne behandles de emner, der er fælles for hele klassen og ikke individuelle spørgsmål. Lærerne giver et billede af det alderstrin, som klassen befinder sig på og barnets normale udvikling. Der fortælles om klassens indsats i undervisningen og dens sociale ressourcer. Igennem samtale og diskussion skabes der et billede af klassen set ud fra forældrenes og lærernes oplevelser og iagttagelser. Særlige situationer og undervisningsforhold kan tages op.

Der foregår konsultationer i både de små klasser og i de store klasser.  I 1.-3. klasse afholdes 1 konsultation årligt. I 4.-9. klasse afholdes 1 – 2 konsultationer årligt.

Her gives der mulighed for at gå ind på det enkelte barns individuelle situation. Her bringes barnets faglige standpunkt til bevidsthed, dets indsats i skolen, hjemmearbejde, personlige problemer og sociale egenskaber bliver diskuteret. I mere komplekse tilfælde afsættes der tid til et eller flere længere varende møder med forældre og/eller barn samt evt. relevante instanser.

I første og/eller anden klasse tager klasselæreren på hjemmebesøg, da dette giver mulighed for at danne sig et billede af barnet i andre omgivelser.

Alt elevernes arbejde lægges i en porteføljemappe, således at alt elevernes arbejde er til gennemsyn sammen med forældrene. På mødet fastlægges mål og plan til næste konsultation.

Barnets standpunkt i alle dele af undervisningen sættes i forhold til læreplanen. Fra 7.-9. klasse deltager elverne i konsultationerne og indgår i fastlæggelse af mål til næste konsultation.