Forældremøder & skole-hjem samtaler

Det er væsentligt for skolen at have en god kontakt til forældrene. Denne skabes blandt andet igennem to årlige forældremøder. På møderne behandles der emner, der er fælles for hele klassen og ikke individuelle spørgsmål. Lærerne giver et billede af det alderstrin, som klassen befinder sig på og barnets normale udvikling. Der fortælles om klassens indsats i undervisningen og dens sociale ressourcer. Igennem samtale og diskussion skabes der et billede af klassen set ud fra lærernes og forældrenes oplevelser og iagttagelser. Særlige situationer og undervisningsforhold tages op.

Skole-hjem samtaler afholdes to gange årligt i alle klasser efterår og forår.

Her gives der mulighed for at gå ind på det enkelte barns individuelle situation. Her bringes barnets faglige standpunkt til bevidsthed, dets indsats i skolen, hjemmearbejde, personlige problemer og sociale egenskaber bliver diskuteret. Ved behov afholdes flere skole-hjem samtaler.

Fra 5. klasse indgår elevernes egne nedskrevne perspektiver på trivsel og læring, og de kan deltage i skole-hjem samtalerne.

Elevernes arbejde er løbende til gennemsyn sammen med forældrene.

Barnets standpunkt i alle dele af undervisningen sættes i forhold til læreplanen. Fra 5. klasse deltager eleverne i skole-hjem samtalerne – og indgår i fastlæggelse af af mål ift. trivsel og læring til næste konsultation.