Freja Skolen er en Steinerskole og friskole, der omfatter undervisning fra børnehaveklassen til og med 9. klasse. Skolen er en prøvefri skole. Der bliver ikke givet karakterer og der er ikke afgangseksamen efter 9. klasse.

Fagplanerne er retningsgivende for lærernes udarbejdelse af deres læreplan, samt orienterende og vejledende for forældre og andre interesserede.

Freja skolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrækker:

Børnehaveklassen

Humanistiske fag

Dansk, 1. – 9. klassetrin

Engelsk, 1. – 9. klassetrin

Tysk, 1. – 9. klassetrin

Samfundsfag, 9. klassetrin

Fortælling*, 0. – 9. klassetrin

Historie, 3.-9. klassetrin

Religion

*: Fortælling omfatter fagene dansk, historie, religion, musik og billedkunst i en humanistisk helhedsdannelse for øje.

 

Naturfaglige fag

Matematik, 1. – 9. klassetrin

Geografi, 4. – 9. klassetrin

Biologi, 7. – 9. klassetrin

Fysik-kemi, 8. – 9. klassetrin

 

Praktiske/musiske fag

Idræt, 0. – 9. klassetrin

Håndarbejde, 0. – 9. klassetrin

Maling-tegning, 1.- 9. klasse

Sløjd, 5. – 9. klassetrin

Eurytmi, 0. – 6. klassetrin

Musik, 1. – 9. klassetrin

Medie og IT

Obligatoriske emner

De obligatoriske emner: Seksualundervisning, færdselslære og uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering søges varetaget af klasselæreren på alle klassetrin.

Undervisningen står mål med de af Undervisningsministeriet udstukne retningslinjer for undervisning ved udgangen af 9. klasse.