Freja Skolen er en Steinerskole og friskole, der omfatter undervisning fra børnehaveklassen til og med 9. klasse.

Skolen skal i tæt samarbejde med eleverne og deres familier skabe et trygt og udviklende bindeled for den enkelte elevs vej fra det lille fællesskab i familien til det større fællesskab i skolen og samfundet.

Undervisningsplanerne er retningsgivende for lærernes udarbejdelse af deres læreplan, samt orienterende og vejledende for forældre og andre interessede.

Freja skolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrækker:

 Humanistiske fag:

Dansk, 1. – 9. klassetrin

Engelsk, 1. – 9. klassetrin

Tysk, 1. – 9. klassetrin

Samfundsfag, 9. klassetrin

Fortælling*, 0. – 9. klassetrin

*: Fortælling omfatter fagene dansk, historie, religion, musik og billedkunst i en humanistisk helhedsdannelse for øje.

 

Naturfag:

Matematik, 1. – 9. klassetrin

Geografi, 4. – 9. klassetrin

Biologi, 7. – 9. klassetrin

Fysik-kemi, 8. – 9. klassetrin

 

Praktisk/musiske fag:

Gymnastik, 0. – 9. klassetrin

Håndarbejde, 0. – 9. klassetrin

Maling-tegning, 1.- 9. klasse

Sløjd, 5. – 9. klassetrin

Eurytmi, 0. – 6. klassetrin

Musik, 1. – 9. klassetrin

 

Obligatoriske emner:

De obligatoriske emner: færdselslære og uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering søges varetaget af klasselæreren på alle klassetrin.

Undervisningen følger formål og slutmål, der er fastsat for folkeskolen i Fælles Mål og står på mål med de, af Undervisningsministeriet, udstukne retningslinjer for undervisning.

https://youtu.be/NFAaIqesWWwhttps://youtu.be/k0txKSY26o4https://youtu.be/nt_PZcDQEMAhttps://youtu.be/k4FhNXHH7hw