Freja Skolen er en Steinerskole og friskole, der omfatter undervisning fra børnehaveklassen til og med 9. klasse. Skolen er en prøvefri skole. Der bliver ikke givet karakterer og der er ikke afgangseksamen efter 9. klasse.

Undervisningsplanerne er retningsgivende for lærernes udarbejdelse af deres læreplan, samt orienterende og vejledende for forældre og andre interessede.

Freja skolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrækker:

Børnehaveklassen

 Humanistiske fag:

Dansk, 1. – 9. klassetrin

Engelsk, 1. – 9. klassetrin

Tysk, 1. – 9. klassetrin

Samfundsfag, 9. klassetrin

Fortælling*, 0. – 9. klassetrin

Historie, 3.-9. klassetrin

Religion

*: Fortælling omfatter fagene dansk, historie, religion, musik og billedkunst i en humanistisk helhedsdannelse for øje.

 

Naturfag:

Matematik, 1. – 9. klassetrin

Geografi, 4. – 9. klassetrin

Biologi, 7. – 9. klassetrin

Fysik-kemi, 8. – 9. klassetrin

 

Praktisk/musiske fag:

Idræt, 0. – 9. klassetrin

Håndarbejde, 0. – 9. klassetrin

Maling-tegning, 1.- 9. klasse

Sløjd, 5. – 9. klassetrin

Eurytmi, 0. – 6. klassetrin

Musik, 1. – 9. klassetrin

Medie og IT

 

Obligatoriske emner:

De obligatoriske emner: Seksualundervisning, færdselslære og uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering søges varetaget af klasselæreren på alle klassetrin.

Undervisningen står på mål med de, af Undervisningsministeriet, udstukne retningslinjer for undervisning.