Steinerskolens overordnede pædagogiske læreplan

lærerplan for Freja Skolen

(Klik på billedet for forstørrelse)

Læreplan for 1.-4. klasse

Tabellen er summarisk. Der angives hovedtemaer og de tidspunkter, hvor de nye fagområder introduceres. Det allerede lærte øves kontinuerligt.

Fag

1. klasse

2. klasse

3. klasse

4. klasse

Matematik/Regning

Tal, tælle, øve rytmer, alle 4 regningsarter

Tabeller

Mål og vægt, købmandsregning

Brøker

Dansk

Store bogstaver, skrive, vers, skuespil

Små bogstaver, skrive, vers, skulespil

Læse, grammatik

Sætninger, beretninger, breve, grammatik, digte

Fortællestof

Eventyr

Fabler og legender

Det Gamle Testamente

Nordisk Mytologi

Engelsk/Tysk

Vers, sange, sanglege, små dialoger

Vers, sange, små skuespil

Skrive, lette samtaler

Læsning, grammatik, konversation

Geografi

Hjemstavnslære, “det nære miljø”

Hjemstavnslære, bonden og fiskeren

Hjemstavnslære, håndværkeren

Tegne kort

Biologi

Dyrekundskab

Sang og musik

Enstemmige sange, sangleje, pentaton fløjte

Kanons, blokfløjte, violin

2 stemmige sange, blokfløjte, violin, nodelære

Gymnastik

Spil, lege

Behændighedsøvelser, boldspil

Eurytmi

Lette lyde, former og rytmer i overensstemmelse med fortællestoffet

Grammatikalske former, stavrim, kulturepoker

Malning

Vandfarver, farveøvelser, stemninger

Håndværk

Lettere arbejder i forbindelse med periodeundervisningen

Byggeri, så og høste

Lettere arbejder i forbindelse med periodeundervisningen

Håndarbejde

Fingerstrikke

Strikke, hækle

Spinding, enkel vævning

Korssting, eksakte sting

Tegning/grafik

Formtegning,tegning med grundfarver,tegning fra fortællestof

Ornamentik

Læreplan for 5.-7. klasse

Tabellen er summarisk. Der angives hovedtemaer og de tidspunkter, hvor de nye fagområder introduceres. Det allerede lærte øves kontinuerligt.

Fag

5. klasse

6. klasse

7. klasse

Matematik

Decimaltal, frihåndsgeometri

Procent- og rentesregning, eksakt geometri

Algebra, plan-geometri

Dansk

Ordklasser, retskrivning, stile, klassebibliotek

Sætningsanalyse, bøjninger

Stile, stilfornemmelse, referater

Fortællestof

Græsk mytologi

Fremmede folk

Dk.hist. Biografier

Engelsk/Tysk

Trykte tekster, grammatik, skuespil

Stærke og svage bøjninger

Grammatik, læsning

Historie

Gl. folkesagn og kulturer

Rom og middelalder

Opdagelserne, renæssancen

Geografi

Danmark, Skandinavien

Europa –

Astronomi

Kontinenterne

Astronomi

Biologi

Plantekundskab

Mineralkundskab

Menneskekundskab Hygiejne og ernæringslære. Åndedræt og indre organer.

Fysik

Optik og akustik

Mekanik

Kemi

Forbrænding

Sang og musik

Skandinaviske folkedanse, selvvalgt orkesterinstrument

Internationale folkedanse, intervallære, symfoniorkester

Indhold som 6. klasse

Gymnastik

Smidighedsøvelser, boldspil

Smidighedsøvelser, boldspil

Bevægelse/udeliv

Eurytmi

Grammatikalske former, stavrim, kulturepoker

Stavøvelser, skalaer, intervaller

Dur og mol

Malning

Farveøvelser, stemninger

Én farve, kulstift, lys/skygge

Perspektiv, tusch

Håndværk

Lettere arbejder

Snitning, havebrug

Udhulning ­ skåle/fade

Håndarbejde

Broderi, sy legetøj til mindre børn

Enkle beklædningsgenstande

Læder

Tegning/grafik

Frihåndsgeometri og lette konstruktioner

Frihåndsgeometri, skygger

Frihåndsgeometri, perspektiv

Læreplan for 8.-9. klasse

Tabellen er summarisk. Der angives hovedtemaer og de tidspunkter, hvor de nye fagområder introduceres. Det allerede lærte øves kontinuerligt.

Fag

8. klasse

9. klasse

Matematik

Kvadratrødder

Talsystemer kombinatorik

Dansk

Litteratur – digtning

Oplysningstid –

romantik

Fortællestof

Danmarks Historie

Fra Kalmarunionen til 1864

Danmarks Historie Historie

1864 til i dag.

Engelsk/Tysk

Kendte værker

Konversation/Drama

evt. Dickens Juleeventyr

Historie

Økonomisk historie

fra 1650 til idag

Politisk Historie

Udvalgte perioder

Samfundsfag

Samfundets struktur

Kunsthistorie

Bild.kunstens udvikl.

fra oldtiden til nyere tid.

Geografi

Kulturgeografi –

Meteorologi

Naturgeografi –

Geologiske emner

Biologi

Menneskekundskab

skelet, muskler, øjet og øret

Antropologi ­

Økologi-landb.praktik

Fysik

Elektricitet

Varmelære

Kemi

Salte – metaller

Biokemi

Sang og musik

Kor ­

Komponister

Kor ­ Musical

Folkemusik

Gymnastik

Balance – Rytme

Boldspil

Eurytmi

Klange

Harmonier – sproget

Malning

Linoliumssnit

Rene farvestemninger

Håndværk

Skolekøkken

grøn sløjd, havebrug

Håndarbejde

Brug af symaskine

Vævning

Tegning/grafik

Sort / Hvid

Portrættegn-Plakat

Plasticering

Dyremotiver – former

Portrætbuste