Foreningens vigtigste formål er at drive Børnehuset Alfehaven, og det ud fra en antroposofisk grundtanke.

Bestyrelsen påser, at Alfehavens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til institutionens formål og de regler, der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift.

Bestyrelsen har et tæt samarbejde med lederen i Alfehaven.

Foreningen ledes kollektivt af bestyrelsen, som består af 3-5 personer, som alle skal være medlem af Antroposofisk Selskab.

Bestyrelsen er selvsupplerende.

De eneste medlemmer i foreningen er bestyrelsens medlemmer.

Vedtægter

  • Vedtægter for Rudolf Steiner Foreningen på Midtsjællandlæs her