Lærerne på Freja Skolen

Lise, Børnehaveklasselærer for årgang 2018

Mette, klasselærer for årgang 2017

Simone, klasselærer for årgang 2016

Martin, klasselærer for årgang 2015

Markus, klasselærer for årgang 2014

Tatjana, klasselærer for årgang 2013 & 2012

Rie, klasselærer for årgang 2011

Gisela, skoleleder og klasselærer for årgang 2010 & 2009

 

Faglærere

Miriam, musik