Freja Skolen ledes i et samarbejde mellem skolelederen og bestyrelsen i dialog med lærerkollegiet.
Skoleleder
Freja Skolens skoleder er Gisela Lecaros-Lund. Hun kontaktes på tlf. 4051 1703 eller på mail: leder@freja-skolen.dk
Bestyrelsen
Bestyrelsen har konstitueret sig for skoleåret 2017/2018: Formand: Lis Rasmussen – 5115 7020 (Skoleforeningsvalgt) Næstformand: Lone Svenningsen (Skoleforeningsvalgt) Søren Wiberg – 4053 4059 (Skoleforeningsvalgt) Lars Olsen (Forældrevalgt frem til 2017) Anne-Marie Lindberg (Forældrevalgt frem til 2018) Dorthe Elle Ilsøe (Forældrevalgt frem til 2018) Rie Fridorf (Medarbejdervalgt) Skoleleder: Gisela – 4051 1703 Supleanter (vælges for 1 år): Louise Ulla

Lærerkollegiet

Lærerne på Freja Skole

Lise, Børnehaveklasse
Lise, børnhaveklasse, årgang 2018 Mette, klasselærer for årgang 2017 Simone, klasselærer for årgang 2016 Martin, klasselærer for årgang 2015 Markus, klasselærer for årgang 2014
Tatjana 2. & 3. klasse Tatjana, klasselærer for årgang 2013 & 2012, samt faglærer i tysk
Rie 4 klasse Rie, klasselærer for årgang 2011
Gisela 5 -6 klasse & Skoleleder Gisela, klasselærer for årgang 2010 & 2009, samt skoleleder
Faglærere:
Miriam, musik og folkedans

Miriam, musik og folkedans

Edita - SFO, Skolebus, håndarbejde og vikar

Edita, SFO, Skolebus, håndarbejde og vikar