Tilsynserklæring 2022/2023

Kommentar til tilsyn 2022/2023
Freja Skolens tilsynsførende Finn Sonne Holm har færdiggjort sin tilsynserklæring, hvor hans vurdering er, at skolen samlede undervisningstilbud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Tilsynserklæringen rummer følgende konklusioner:

  • Der er blevet observeret meget relevant og god undervisning.
  • Børnene trives tydeligvis godt sammen og rummer hinandens forskelligheder. Børnene har det trygt og godt sammen, både i undervisningssituationerne og i frikvartererne.
  • Der har været gode samtaler med lærere og daglig ledelse.
  • Sløjdlokalet skal istandsættes.
  • Fokus på digitalisering i udskolingen.
  • Fokus på at fortsætte den pædagogiske kompetenceudvikling.

Tilsynsførende: Certificeret tilsynsførende Finn Sonne Holm

Tilsynserklæring 2020/2021

Værdigrundlag

Vedtægter

Fagplaner

Undervisningsmiljøvurdering

Trivselsmåling november 2021

Overgangsfrekvens og anden statistik (link til uddannelsesstatistik.dk)

Overgangsfrekvensen er for skoleåret 2019/2020 71,4%

Freja skolen er en prøvefri skole

Evaluering

Regnskab 2020

Regnskab 2021

Regnskab 2022

Referat af generalforsamlinger