Skolen:

1. barn: 1.500,- kr./måned i 12 måneder/år.

2. barn: 1.350,- kr./måned i 12 måneder/år.

3. barn eller flere børn: 0,- kr./måned.

SFO’en:

1.100,- kr/måned i 12 måneder pr. barn inkl. et let eftermiddagsmåltid.

Ingen søskendemoderation.

Det er således ikke væsenligt dyrere at have børn på vores skole og SFO, hvis man sammenligner med hvad man betaler til den kommunale SFO!

Før-skole (april-juli – 4 mdr.):

2250,- kr. pr. måned for 1. barn

Skolens administration beder om at betalingen går via PBS: Tilmeld dig her

OBS: Vi oplever desværre at vores betalingsopkrævninger kan blive fanget i spamfiltre. Ved skolestart skal vi bede jer om at være opmærksomme på dette.

Indmeldelsesgebyr:

Betales ved start i børnehaveklasse eller ved senere optagelse: kr. 1.100,-

Ekstra udgifter:

Der må påregnes ekstra udgifter i løbet af skoleårene til diverse materialer som tegne- og skriveredskaber, ordbøger og musikinstrumenter samt lejrskole.

Udflugter og lejrskoler

Der er ikke fastlagte regler for, hvor ofte den enkelte klasse tager på tur, normalt tager klasserne af sted i 6.-9. klasse (jf. ovenstående). Turene betales af forældrene og opkræves sammen med skolepengene. Læreren aflægger regnskab. Hver klasse har en årlig gratis rejse med DSB, blot billetterne bestilles i god tid.

Klassekasser

Nogle klasser vælger at oprette en klassekasse, hvor man til forældremøderne betaler et lille beløb, som gør, at klasselæreren har lidt ekstra at gøre godt med i klassen ved særlige lejligheder.

Udmeldelse:

Ved udmeldelse gøres der opmærksom på, at der er en økonomisk forpligtelse til Freja Skolen ift. skolepenge for skole og evt. SFO: løbende måned + 1 måned.