Åbningstider:

Der er timer fra 8.15 – 15.15

Freja Skolens kontor er åbent mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra 8.30 – 13.00.

SFO’ens åbningstider:

Morgen: 7.00 – 8.15 her serveres morgenmad

Eftermiddag: 12.00 – 17.00 her serveres eftermiddagsmad

Børnehave & vuggestuen Alfehavens åbningstider: 6.30 – 17.00

Priser:

Fra 1. januar 2017 er der følgende ændringer i nedenstående priser, sådan som det blev vedtaget på sidste generalforsamling:

Skolepenge + SFO betales fremover i 12 måneder/år.
SFO stiger til 890,- per måned, skolebus til 480,-.

Skolen:

1. barn: 1.350,- kr/måned i 11 måneder/år.

2. barn: 1.100,- kr/måned i 11 måneder/år.

3. barn eller flere børn: 0,- kr/måned.

SFO’en:

850,- kr/måned i 12 måneder per barn inkl. morgen- og eftermiddagsmad.

Ingen søskendemoderation.

Det er således ikke væsenligt dyrere at have børn på vores skole og SFO, hvis man sammenligner med hvad man betaler til den kommunale SFO!

Skolens administration beder om at betalingen går via PBS.

Indmeldelsesgebyr

Betales ved start i børnehaveklasse eller ved senere optagelse kr. 1.100,-

Opsigelse:

Der skal gives 1 måneders varsel til d. 1. i måneden, og der skal betales for skole og evt. SFO løbende måned + 1 måned.

Ekstra udgifter

Der må påregnes ekstra udgifter i løbet af skoleårene til diverse materialer som tegne- og skriveredskaber, ordbøger og musikinstrumenter samt lejrskole.

Udflugter og lejrskoler

Der er ikke fastlagte regler for, hvor ofte den enkelte klasse tager på tur, normalt tager klasserne af sted i 6.-9. klasse (jf. ovenstående). Dette forelægges og besluttes på forældremøder.
Turene betales af forældrene og opkræves sammen med skolepengene. Læreren aflægger regnskab. Hver klasse har en årlig gratis rejse med DSB, blot billetterne bestilles i god tid.

Klassekasser

Nogle klasser vælger at oprette en klassekasse, hvor man til forældremøderne betaler et lille beløb, som gør, at klasselæreren har lidt ekstra at gøre godt med i klassen ved særlige lejligheder.