Bestyrelsens konstituering:

Formand: Lis Rasmussen – 5115 7020 (skoleforeningsvalgt)

Næstformand: Lone Svenningsen (skoleforeningsvalgt)

Søren Wiberg – 4053 4059 (skoleforeningsvalgt)

Lars Olsen (forældrevalgt)

Louise Kolding Friis (forældrevalgt)

Martin Olm (medarbejdervalgt)

Kontakt: bestyrelse@freja-skolen.dk

 

Suppleanter (vælges for 1 år):

Anne-Marie Lindberg (forældrevalgt)

Bente Blanne (forældrevalgt)

 

Skoleleder: Gisela – 4051 1703