Formand: Benne Blanné Nørregard (forældrevalgt)

Næstformand: Jon Krogh (forældrevalgt)

Gitte Fuglsang Kehl

Sus Rudiengaard

Sara Kohl (valgt af skolekredsen)

Suppleant (vælges for 1 år):

Peter Kobbernagel vælges som 1. suppleant
Benjamin Elleby vælges som 2. suppleant.

Kontakt: bestyrelse@freja-skolen.dk