Bestyrelsens konstituering:

Formand: Søren Wiberg (skoleforeningsvalgt)

Næstformand: Lis Rasmussen – 5115 7020 (skoleforeningsvalgt)

Lone Svenningsen (skoleforeningsvalgt)

Jon Krogh (forældrevalgt)

Louise Kolding Friis (forældrevalgt)

Martin Olm (medarbejdervalgt)

Suppleanter (vælges for 1 år):

1. Bente Blanne (forældrevalgt)

2. Morten Flintholm (forældrevalgt)

 

Kontakt: bestyrelse@freja-skolen.dk