Bestyrelsens konstituering:

Formand: Søren Wiberg (skoleforeningsvalgt)

Næstformand: Lars Buxbom Olsen(skoleforeningsvalgt)

Lone Svenningsen (skoleforeningsvalgt)

Jon Krogh (forældrevalgt)

Bente Blanne (forældrevalgt)

Lise Reese (medarbejdervalgt)

Suppleant (vælges for 1 år):

1. Jonas Binladen (forældrevalgt)

 

Kontakt: bestyrelse@freja-skolen.dk