Formand: Søren Wiberg (skoleforeningsvalgt)

Næstformand: Bente Nørregaard Blanné (forældrevalgt)

Lars Buxbom Olsen(skoleforeningsvalgt)

Lone Svenningsen (skoleforeningsvalgt)

Jon Krogh (forældrevalgt)

Suppleant (vælges for 1 år):

Sarah Jo Lønskov (forældrevalgt)

Kontakt: bestyrelse@freja-skolen.dk