Freja skolen samarbejder med en række eksterne aktører. Vi har et tæt samarbejde med PPR, sundhedsplejersken, UU-vejledningen – alle i Holbæk Kommune.

Vi samarbejder med Høng Gymnasium om naturfaglig undervisning for 7. – 8. klasse og med Headspace i Roskilde i forbindelse med det gode ungdomsliv.