Se en del af 2.klasses engelsk og tysk her

Se 4.klasses tysk her

Tilsynsrapport for Freja Skolen - Rudolf Steiner Skolen på Midtsjælland.
Tilsynsførende: Elisabeth Meinild.

Tilsynet med skolen er formuleret i undervisningsministeriets bekendtgørelse om undervisningspligtens opfyldelse i friskoler og private grundskoler og tilsyn hermed. 

"Jeg har besøgt skolen 3 gange i foråret: 6/5, 13/5 og 6/6. Jeg har derfor haft mulighed for at opleve flere klasser og fag. Der har også været lejlighed til at drøfte undervisningen med skolens lærere."

Samlet vurdering

"Mit indtryk er, at elevernes standpunkt i ovennævnte fag står mål med, hvad der almindeligvis opnås i folkeskolen. Undervisningen er efter min mening interessant og afvekslende med stor faglighed."

"Jeg skønner, at den pædagogiske praksis stiler mod at lære eleverne ansvarlighed både for egen indsats og for fællesskabet, hvilket giver gode forudsætninger for at leve i et demokratisk samfund."

Elisabeth Meinild.
(Se hele rapporten her)

Skolen-april-2010

Sidste NYT

Vil du se mere om undervisningen på en Steiner skole, så kig med her:

youtube video om undervisning på Steiner skoler

Hvad siger tidligere elever? Læs den nye bog her

Optagelse på videregående uddannelse efter Steinerskole?

Mød flere Steiner lærere...

Børnehaveklassen

Børnehaveklasse med plads til leg og læring.
Børnehaveklasseåret på Frejaskolen er et år, hvor vægten er lagt på indlæring gennem kreative aktiviteter, dvs. legens betydning for udviklingen af sociale og følelsesmæssige kompetencer.

Det er vigtigt for os at give barnet en glidende og harmonisk overgang til skolen, og derfor har børnehaveklassen en tæt kontakt til børnehaven og de yngste klasser.

Der er ledige pladser i børnehaveklassen.
Er I interesseret i at høre mere kan I kontakte kontoret eller børnehaveklasseleder Lise.

Se her for mere information om indskrivning og skolestart.

 

Freja Skolen
Rudolf Steiner skolen på Midtsjælland

Midt i naturen, men med vores helt eget trinbræt til toget, ligger der en skole. Der har den ligget i nu over 30 år, lige siden en snes forældre i 1981 besluttede at starte en Steiner-skole her på Sjælland. Skolen går fra børnehaveklasse og til og med 9. klasse.

I tæt tilknytning til skolen ligger Alfehaven børnehave og vuggestue, hvor også børnehaveklassen er placeret.
Læs mere om Alfehaven her.

Vi har også en dejlig Skolefritidsordning - læs mere om SFO her.

Vi aftaler gerne en rundvisning på Frejaskolen og fortæller om vores pædagogik og om skolen.

Rigtig mange kontakter os for at i det daglige, for at høre mere. Mange kommer også og ser skolen og får en indledende samtale med en eller to lærer.

Ring og få en aftale hos skolesekretæren på tlf. 57801758 eller send os en mail på steinerskolen@mail.dk

 

Freja Skolen & Alfehaven inviterer til Julebasar lørdag den 29. november 2014.

Lørdag d.29. november er skolens årlige Julebasar. Dagen starter kl. 10.00 med fælles velkomst, sang og elevoptræden i Salen. Der er forskellige salgsboder med håndværk og husflid, lækkerier o.a. Der vil være salg af biodynamisk, økologisk mad og drikke, samt kaffe/te og kage i cafeen.
Alle er meget velkomne til at tage familie, venner, naboer og andre interesserede med.

Vi glæder os til en hyggelig dag.

julebasar plakat 2014

 

Freja Skolen, Rudolf Steiner Skolen på Midtsjælland Tlf: (+45) 57 80 17 58   -   E-mail: steinerskolen@mail.dk