Dit barn skal have mulighed for rummelig og udviklende undervisning

De kreative elementer i undervisningen er ligeså stor en del, som det teoretiske er det.

Det hele menneske er i fokus; derfor er vi ligeledes en prøve- og karakterfri skole, hvor den enkelte elev rummes og tilgodeses med henblik på at udvikle det enkelte barns evner.

Er I blevet nysgerrige? Kom, besøg os og hør nærmere!

Det er det vi tilbyder på Freja Skolen – hvor det hele og sammensatte menneskes kreativitet og interesser er en vigtig del af den rummelighed, vi skaber med vores udviklende undervisning.

En anderledes undervisning der ruster dit barn til fremtiden, ved at lære at lære!

Hos os bruger eleven sin kreativitet, som konstruktiv og understøttende del til en grundlæggende dannelse, der tilgodeser det kreative såvel som det teoretiske. Dette danner grundlag for det sammenhængsskabende i et godt og lærerigt skoleliv.

Kom, besøg os og hør nærmere!

Vores pædagogiske værdigrundlag er det solide grundlag for vores undervisningsform, hvor det hele og sammensatte menneskes kreativitet er en vigtig del af den rummelighed vi skaber med vores udviklende og motiverende undervisning.

Vores værdigrundlag og grundlaget for pædagogikken er udformet af Rudolf Steiner – læs nærmere her.

Pædagogikken er i stadig udvikling og forholder sig til den tid vi lever i – og dermed imødegår vores undervisning tidens krav og udfordringer på en anden måde, der vil ruste det enkelte barn til en foranderlig fremtid. Dette udfoldes i undervisningen og skolelivet, for at udvikle lysten og evnen til at lære og tilegne sig viden og forståelse. 

Mere konkret, så bestræber vi os, blandt andet, på mindre klasser med én lærer. Dette skaber en undervisningsmæssig rummelighed og muliggør et fokus, hvor den enkelte elevs kompetencer og potentiale kommer bedre og mere klart til udtryk. Hermed udvikler og danner eleven sig i såvel det kreative, som det teoretiske, og i krydsfeltet imellem og derudover.

Skal dit barn ikke have de muligheder, og et godt skoleliv?

Kom, besøg os og hør nærmere!    Er der kendskab til Steinerpædagogik læs mereNejJa


    Læs mere her

    Kom og besøg os

    Vi vil med glæde vise jer skolen og dens muligheder, og få en snak med jer om et godt skoleliv på Freja Skolen