Hvad er skoleforeningen, og hvad skal vi med den?

Skoleforeningen driver fra 2014 vores børnehave og vuggestue, Alfehaven

Oprindelig var skoleforeningen (SKF) en kreds af forældre, som fik oprettet en Steinerskole,
fordi de VILLE det. Den gang var der mange initiativer og kræfter til rådighed, det var pionerfasen med dens begejstring og offervilje. Det har vi ikke så meget af i dag, men SKF repræsenterer stadig en overordnet vilje til at drive denne her skole som en levende Rudolf Steiner skole og stå inde for den på trods af alle vanskeligheder og konflikter, på trods af menneskelige, økonomiske, bygningsmæssige og andre problemer, som i perioder kan tårne sig op. Uanset hvad, er SKF parat til at bakke op om skolen, dens elever og lærere.

AT STØTTE OG BELIVE” hed det i den første formålsparagraf, som stadig gælder. Det betyder især:AT VÆRNE OM IMPULSEN. Lyder det abstrakt? Men det handler jo om at bakke op om den enkelte lærer og hendes pædagogik og give NÆRING TIL ÅNDEN på skolen. Ånden, Steinerskole impulsen udgår jo først og fremmest fra kollegiet. Men det er en daglig kamp at leve op til idealerne. SKF lever bestemt heller ikke op, men det er vores ønske at “STÅ HOS” og VARME og STYRKE de bestræbelser, der hele tiden bliver gjort på skolen. Også ved rent praktiske at være med til at arrangere årstidsfester, modtage nye 1. klasses elever, få foredrag og andre kulturelle tiltag op at stå. De fleste forældre kender nok kun SKF på MARKEDERNE hvor både forberedelserne og selve markedet giver muligheder for samvær og engagement i skolen – og for at udfolde sin kreativitet på mange forskellige områder.

Vi kommer heller ikke udenom af PENGENE er en vigtig del af SKF´s virke. Det er godt at have en uafhængig pengekasse, hvor hverken undervisningsministeriet eller revisorerne har noget at skulle have sagt. Så vi kan give hjælp til mindre velbeslåede elevers lejrskole eller rejser og til anskaffelser af ekstra- men for en Steinerskole meget nødvendige instrumenter o. lign. Og ikke mindst tilskud til lærerkurset f.eks. i Oslo eller på Audonicon.
Der er nok af opgaver som trænger sig på og som behøver kærlige hænder – og hoveder der vil være med til at give skolen et løft på den ene eller anden måde, f.eks. gennem PR-arbejde, kulturelle foranstaltninger, vedligeholdelse og udbedring af bygninger, have og andre arealer – ja alt, hvad der kan bidrage til at gøre skolen til et smukt sted fyldt med liv, socialt fællesskab og MORALSK KRAFT. Det er store ord, men vi må se i øjnene, at det er sådanne ting som bærer vores skole. Hvad med at antroposofisk studiearbejde? Tænk hvis vi alle forstod lidt mere af HVORFOR så mange sære ting bliver gjort på en Steinerskole!

KOM OG VÆR MED
 – enten som menigt medlem, som er parat til at give et nap med af den ene eller anden art – eller SKF´s bestyrelse, hvor det mere drejer sig om planlæggende, initiativtagende funktioner, hvor arbejdet evt. uddelegeres, eller man selv som gruppe påtager sig nogle praktiske opgaver til fælles bedste. Det er ikke nødvendigt med en masse møder, måske 3-4 om året – det gælder mere om at handle, sætte noget i værk- gerne i relation til årstiderne eller lørdagsskoledagene – eller – eller? Også markederne selvfølgelig!

Vi har tidligere haft en liste, hvor man kunne skrive sig på, hvis man
– kunne spille et instrument
– havde forstand på vvs-arbejde
– var elektriker, murer, tømrer, snedker eller anden håndværker
– var reklamemand m/k
– kunne sy, male, lave mad, synge, tegne
– kunne sætte ting i stand (reparere)
– kunne dyrke planter, spille teater, instruere
– undervise eller holde foredrag om relevante emner
o.s.v
Skulle vi genoplive denne liste? Skriv hvad I synes!

Årskontingentet er 300 kr. for par og 200 for enlige – men man kan godt arbejde i SKF-regi uden at betale kontingent. Indbetal på konto 8401  1009358

Nye vedtægter, Skoleforeningen