Kollegiet holder møde hver torsdag fra 14.30 til 17.30.

På “torsdag konferencerne” sker der en løbende evaluering på flere forskellige niveauer. Dels evalueres eleverne og dels evalueres lærernes undervisning.
Evalueringen af de enkelte klasser fremlægges på skift på de ugentlige lærermøder, således at der opstår en bevidsthed hos alle lærere om alle klasser.

Både klassens faglighed, trivsel og sociale færdigheder beskrives. Enkelte elever som kræver ekstra opmærksomhed fremhæves på disse møder.

Ligeledes evalueres undervisningen bl.a. ved at lærerne på skift “underviser” deres kolleger i det, de laver til daglig i klasserne.

Til forældremøderne deltager altid mere end 1 lærer.

Evalueringsresultat og opfølgningsplan

Evalueringsresultaterne er delt op i 4 kategorier, som uddybes nedenunder.

1. Et fagligt synspunkt

2. Et socialt synspunkt

3. Et kunstnerisk og håndværksmæssigt synspunkt

4. Et naturmæssigt synspunkt