Referat for Freja Skolens Referat d. 26/9-2013 kl. 19.

Sted: Freja Skolens sal.

Valg af ordstyrer & referent.

Ole Mikkelsen blev valgt som ordstyrer (Dansk friskoleforening). Ole er uddannet lærer og har arbejdet på friskoler. Har de sidste mange år arbejdet i Dansk Friskoleforening.

Det blev konstateret at der er indkaldt rettidigt.

Søren Wiberg blev valg til referent.

 

1. Beretninger:

A: Skolens liv ved skolelederen

Denne beretning vil knytte sig til de væsentlige begivenheder der knytter sig til skoleåret 2012/2013.

Medarbejderstaben på Frejaskolen:

David  A. M. var klasselærer for børnehaveklassen. Rie F. var klasselærer for 1. Klasse. Gisela H. L.-L. var klasselærer for 2.-3. Klasse. Jette H. var sygemeldt klasselærer for 5.-6. Klasse. Brian Ø. havde midlertidig klasselærerfunktion. Brian Ø. var klasselærer for 7.-8. Klasse. I skolens SFO var Annita J. SFO leder, mens Edita var medhjælper. Annita varetog desuden også rengøring – og havde håndarbejdstimer. Musikundervisningen blev varetaget af Hal. Leigh J. var ansat som vikar – og havde desuden periode med teater for de to ældste klasser. Sarah J. varetog eurytmiundervisningen. Charlotte F. var skolens sekretær.

Det har, i året der er gået, været vigtigt at samle vores ressourcer, så vi kunne lægge fornyede kræfter i arbejdet med at få Frejaskolen til at vokse – både indadtil og udadtil.

En stadig større andel af skolens forældre har engageret sig i skolens liv – og været meget aktive i arbejdet med at arrangere arbejdslørdage og basarer. Det har været til stor hjælp for lærerkollegiet. Arbejdslørdage, basarer og årstidsfester har, som altid, dannet rammen om hyggeligt samvær – og ikke mindst dejlig optræden fra skolens elever. Af større feste kan nævnes høstfest, Michaels fest, skolens fødselsdag, julebasar, fastelavn, påskebasar og sommerfest.

Forældrenes store engagement resulterede også i, at skolen vandt planter fra De Grønne Pletter, så et ønske om at udnytte de grønne arealer endelig blev indfriet.

I undervisningen indledte de to klasser et tættere samarbejde. De havde en undervisningsperiode, som kulminerede i den fantasifulde og morsomme opførelse af ”Alice i eventyrland”. De to klasser tog også på lejrskole sammen. Turen gik til Sverige, hvor temaet var ”naturen i undervisningen”.

Frejaskolen var, som alle landets skoler, berørt af forårets lockout. Dette bevirkede at en del timer i 5.-6. Klasse måtte aflyses. Derudover påvirkede det to elever, som modtog specialundervisning, da en del af deres timer også måtte aflyses. I skoleåret 2013/2014 vil de to planlagte lejrskoler indeholde erstatningsundervisning.

Vi har måttet sige farvel til to kollegaer. Søren B. havde en tidsbegrænset ansættelse, som vi ikke havde mulighed for at forny. En mangeårig kollega, Jette H, havde sygemeldt sig i juni 2012. Som året skred frem, måtte vi desværre sande, at der ikke var udsigt til en raskmelding – og vi måtte sige farvel til Jette. Kollegiet ønsker dem alt godt i fremtiden.

Kollegiet og bestyrelsen har arbejdet meget med at forbedre samarbejdet – og har fundet en god og konstruktiv form, som stadig udvikles i en positiv retning.

Kollegiet takker forældre, Alfehaven og bestyrelsen for året der er gået – og ser frem til det fremtidige samarbejde.

 

B: Beretning fra tilsynsførende

Den tilsynsførende startede med at fortælle om sig selv og sin baggrund.

Der lægges vægt på at eleverne er ivrige for at lærer og arbejde med fag.

Det er vigtigt at skabe nysgerrige elever.

Skolens undervisning står mål med folkeskolen.

 

C: Bestyrelsesformanden

Vi har haft et år med mange udfordringer bl.a. med den nye skolereform og lockout.

Vi vil takke lærer for det store arbejde de udføre, en lille skole hvor lærerne må påtage sig mange opgaver.

Vi har været glade for Chalotte på kontoret, selvom hun kun har 4timer på skolen, så er hun dog på kontoret næsten dagligt, der bliver flere og flere opgaver Chalotte vil tage sig af bl.a. Alt hvad der har med skolepenge og SFO indbetaling

Så vil vi takke alle forældre for den kæmpe indsats der er blevet givet for at skolen bliver forskønnet på den ene eller den anden måde, der bliver ydet meget synligt som usynligt, og det er dejligt med en aktiv bazargruppe igen

Det er vigtigt for børnene at forældre er begejstret for skole, det er en del af skolelivet, en del af den formning der foregår på skolen, børnene tilbringer rigtig meget tid på skolen, en tid der giver dem mod på livet efter skolen er slut.

 

Så har jeg egentlig lyst til at fortælle jer at bestyrelsen bruger rigtig meget tid på at skabe en skolen hvor børnene er glade for at være, til tider er der mange udfordringer, vi er en flok, lærer, SFO, bh, kontor der. Skal arbejde sammen, fra hver vores vinkel, frivilligt og lønnet, til tider to svære relationer, vi erkender at vi har forskellige måder at betragte situationerne på, men vi har forståelse for dette og har virkelig den opfattelse at vi formår opgaven, i god ror og orden.

Vi har et underskud i år og det skyldes gæld fra året 2011 med det lave elevantal 37 elever, vi har styr på det nu, takket være Lones ihærdige indsats.

Vi vil opfordre alle forældre til at fortælle om skolen, det er den bedste reklame vi kan give, fra mund til mund, vi ved godt der også skal andet til, og hertil er vores basarer meget vigtige, der skal så meget information ud op til disse basarer, her kan vi alle hjælpe

Vi har stadig drømme om at udbygge salen, faglokaler mm. og det eneste der skal til er flere børn.

Der ud over:

– Velkommen til vores nye pedel Jens.

– Mogens fortalte kort om arbejdslørdage. Det blev diskuteret om det er ok at kontakte forældre for at minde dem om arbejdslørdage.

– Charlotte oplyste at det næsten er 30% af de månedlige skolepenge-betalinger, der ikke er tilmeldt PBS. Alle opfordres til at få tilmeldt sig PBS hurtigst muligt. Fra d.1. januar vil der, som oplyst tidligere, blive pålagt et gebyr på 75 kr./mdr. for dem der ikke er tilmeldt.

– Søren fortalte kort om skolebussen, der er startet fra dette skoleår.

2. Regnskabet

Asger fortalte kort om økonomien. Der var et mindre underskud på ca. 75.000 kr, hvilket i høj grad skyldes gammel gæld. Gælden er ved at være ude af verdenen og underskuddet er blevet vendt til et overskud for næste skole år.

Der var ingen revisorpåtegninger.

Regnskabet var lagt frem til gennemsyn.

3. Valg til bestyrelsen

Asger er genvalgt.

Berit blev valgt til 1. suppleant. Jack blev valgt som 2. suppleant.

4. Eventuelt

Opbakningen til basar og arbejdslørdage er støt stigende. Men der er et stort ønske om at alle familier er repræsenteret til arbejdslørdage.

Det blev foreslået, at der bliver indført en betaling hvis man ikke deltager på flere arbejdslørdage.

Der blev også foreslået, at der blev ringet til de forældre, der ikke meldte tilbage på indkaldelser til arbejdslørdage.

Der vil til de næste arbejdslørdage være undervisning for børnene og mad til forældrene.

 

Tak for god ro og orden – Søren Wiberg, referent

 

Ole Mikkelsen