Tilsynsrapport for Freja Skolen – Rudolf Steiner Skolen på Midtsjælland
September 2011

Tilsynsførende: Elisabeth Meinild

Tilsynet med skolen er formuleret i undervisningsministeriets bekendtgørelse om undervisningspligtens opfyldelse i friskoler og private grundskoler og tilsyn hermed.

Jeg har besøgt skolen 3 gange i foråret: 6/5, 13/5 og 6/6. Jeg har derfor haft mulighed for at opleve flere klasser og fag. Der har også været lejlighed til at drøfte undervisningen med skolens lærere.

Morgensamling
Hver gang jeg besøger skolen, deltager jeg i den fælles morgensamling, som giver en god og harmonisk start på dagen. Der synges 1-2 sange, gives meddelelser og det er også her, at der øves sange og optrin, som skal vises ved særlige lejligheder som fx skolens forårsmarked

Hovedfag dansk 3.-4. klasse
Eleverne skal opføre et stykke fra den nordiske mytologi: Thors Brudefærd. Timen starter med at klassen øver en tekst, der skal læres udenad. Derefter øves på blokfløjte, de er efterhånden blevet så dygtige, at de spiller 3-stemmigt.

Efter en fortællerunde blandt eleverne, har klassen diktat. Der øves staveregler, stumme bogstaver, ordklasser, navneords bøjning og køn. Nye diktatord skrives og derefter arbejder eleverne med individuelle skriftlige opgaver.

Nogle arbejder med læsning med henblik på at lave boganmeldelse, som skal fremlægges for klassen. Læreren har nu tid til at give særlig hjælp til de elever, der har behov for det – og eleverne er også søde til at hjælpe hinanden.

Efter pausen hører klassen de første to boganmeldelser. Der redegøres for titel og forfatter, derefter resume, personer, tid og sted. Endelig giver eleven sin personlige vurdering af bogen, læser et stykke op, hvorefter der er spørgsmål og kommentarer fra klassen. Eleverne er aktive og engagerede.

Naturfag 5.- 6. klasse
Klassen er i gang med at fremlægge individuelle emner, de hver især har fordybet sig i. Dagens emner er:

– Katte
– Chokolade
– Målesystemer og – metoder
– Lyn

Foredraget om målesystemer afsluttes med et forsøg, hvor klassen skal gætte udfaldet. Lyn forklares ved hjælp af en tegning.

Derefter er der klasseundervisning; først repetition af nogle forsøg, klassen har lavet med vand, lyd og lys. Efter at klassen har lavet endnu et lys-forsøg, gives der et kort oplæg om spejle. Klassen har mange gode ideer til, hvordan et spejl er lavet.

Efter pausen får eleverne et øveark med hovedregning som opvarmning til næste time. Opgaverne er tilpasset den enkelte elev.

Derefter fortsætter klasseundervisningen om spejle, der udspiller sig som en dialog mellem elever og lærer. Der laves forsøg med flere spejle og vises hvordan lyset reflekteres som i et teleskop.

Det undersøges også, hvad der sker når en ting spejles to gange. (Spejlvendt-retvendt)

Dansk 1. klasse
Timen startes med at øve to numre på blokfløjte.

For at sikre, at alle er klar til undervisning, er der en kort pause, hvor de der er sultne, kan få lidt at spise.

Derefter øves et eventyr, som eleverne skal lære udenad.

I bogstavindlæringen er klassen nået til:
– M som mandler
– N som nelliker og
– O som oliven

Eleverne har malet et ark, som de nu skulle tegne og skrive videre på.

Næste aktivitet er et spil hvor ord og billeder skal kombineres. Det foregår på gulvet, så eleverne har mulighed for at skifte stilling, hvilket bevirker at deres opmærksomhed og koncentration er bedre.

Derefter en gå/løbetur som kombinerer fysisk aktivitet, samtale og leg.

Timen slutter med spisning og oplæsning af Alle Vi Børn i Bulderby.

Efter pausen er der legeidræt med boldspil og “kamplege”. Herved trænes opmærksomhed på egne og andres grænser, hensyntagen og reaktion og adfærd ved at vinde/tabe.

I sidste time er der regning, hvor bl.a. 2-tabellen øves.

Samlet vurdering

Mit indtryk er, at elevernes standpunkt i ovennævnte fag står mål med, hvad der almindeligvis opnås i folkeskolen. Undervisningen er efter min mening interessant og afvekslende med stor faglighed.

Jeg skønner, at den pædagogiske praksis stiler mod at lære eleverne ansvarlighed både for egen indsats og for fællesskabet, hvilket giver gode forudsætninger for at leve i et demokratisk samfund.

Elisabeth Meinild.