Hjemmekundskab

 

Der undervises i hjemmekundskab fra 5. – 9. klasse

Formål:

Formålet med undervisning i hjemmekundskab er at bibringe eleverne en forståelse for fødevareproduktion og tilberedning, samt især indgående fokus og opmærksomhed på hygiejne i forbindelse med håndtering og tilberedning af fødevarer.

Udover praktisk tilberedning i form af madlavning, håndtering af mad og fødevarer, skal undervisningen i hjemmekundskab give eleverne forståelse for og indsigt i fødevarernes færd fra jord til bord.

 

Gennemgående er undervisningen i hjemmekundskab fokuseret på bæredygtighed og biodynamik ved, i håndgribelig forståelse, at give eleverne en forståelse for og indsigt i det ansvar, der påhviler en som forbruger og de deraf følgende klima- og miljøpåvirkninger.

Undervisningen i madlavning foregår ikke kun i skolekøkkenet, men tilskyndes også til praktiske udflugter med gastronomi, bæredygtighed og fødevare- og dyreetik for øje.

 

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:

 • Madlavning: håndtering, forberedelse og tillavning
 • Hygiejne
 • Jord til bord: bæredygtighed, biodynamik og miljømæssige udfordringer
 • Velfærd: fødevare- og dyreetik

 

Havebrug

 

Der indgår havebrug i alle klasser (1. – 9. klasse)

 

Fagets udvikling:

Generelt om faget:

Havebrug er et område som ikke er beskrevet i de oprindelige lærerplaner for steinerskolerne, bortset fra enkelte henvisninger til 3. og 6. klasse, og det meste er altså kommet til siden hen. Udover at eleverne gennem havebruget får kendskab til jorden, planterne og dyrkning og høstning af disse, er faget også særdeles tværfagligt og samler en bred viste af forskellige emner som har en naturlig sammenhæng med havebrug. Biologien med planter og dyr og de forskellige kredsløb. Miljø og forurening, ernæring, fysisk arbejde, historie og meget mere.

 1. – 2. klasse:
 • De helt små klasser har ikke deres eget jordlod, men ofte sår man planter og sætter dem til spiring i vindueskarmen.
 1. klasse:
 • Indføring i kornsorterne
 1. klasse:
 • Rodafgrøder
 1. klasse:
 • Bladafgrøder
 1. & 7. klasse:
 • Frugtafgrøder
 1. & 9. klasse:
 • Besøg på biodynamisk gård
 • Deltage, i størst mulig udstrækning, i gårdens almindelige drift
 • Teoretisk indføring i biologisk – dynamisk landbrug
 • Eleverne skal på egen krop mærke, hvad det vil sige at lave egen produceret mad