Georgrafi

Formål:

Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om og forståelse af de naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og resten af verden samt samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer.

Undervisningen skal bygge på elevernes egen iagttagelser, oplevelser og undersøgelser af geografiske kilder, så de udvikler interesse for selv at udbygge deres viden om omverdenen.

Undervisningen skal fremme elevernes forståelse af fremmede kulturer og give dem mulighed for at udvikle engagement, selvstændig stillingtagen til og ansvarlighed over for problemer vedrørende udnyttelse af naturgrundlag, ressourcer og den kulturskabte omverden og konsekvenserne for miljø og levevilkår.

Der undervises i geografi på 4. – 9. klassetrin.

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:

 • Globale mønstre
 • Naturgrundlaget og dets udnyttelse
 • Kultur og levevilkår
 • Arbejdsmåder og tankegange

 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • gennemføre en analyse af globale mønstre, problemstillinger og regioner og sammenspillet mellem disse ved hjælp af geografiske kilder og hjælpemidler
 • anvende globus, kort, samt forskellige data som arbejdsredskaber til at skabe overblik og sammenhæng
 • kende verdensdele, lande, byer m.m. på kort og globus, herunder navne på væsentlige danske lokaliteter og deres placering
 • foretage undersøgelser, målinger og registreringer på grundlag af egne iagttagelser og oplevelser i natur- og kulturlandskaber
 • anvende informationsteknologi i forbindelse med informationssøgning, undersøgelser, registrering, bearbejdning og fremlæggelse

 

Globale mønstre:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at sætte de forskellige naturgeografiske mønstre ind i større sammenhænge
 • analysere og forklare, hvordan og hvorfor mennesker har bosat sig forskellige steder på jordkloden
 • at kunne vise og beskrive vigtige mineraler og bjergarter
 • at kunne se og forstå kemisk, mekanisk og organisk forvitring, gerne ude i naturen
 • at kende store bjergkædefoldninger i jordens historie, Alperne, Kaukasus, Himalaya, Rocky Mountains og Andesbjergene

 

Naturgrundlaget og dets udnyttelse:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • forklare både pludselige og langsigtede geologiske ændringer forskellige steder på jorden
 • anvende viden om klima og klimasvingninger til forklaring af vejr og vejrændringer
 • anvende viden om landskab, klima, jordbund (geologi) og vand til forståelse af de forskellige måder, mennesker bor på rundt om i verden

 

Kultur og levevilkår:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • forstå sammenhængen mellem byers vækst og befolkningsudviklingen og dens konsekvenser i forskellige regioner
 • perspektivere forskellige kulturers levevis og værdier til værdier og normer i eget samfund
 • forholde sig til de miljømæssige konsekvenser af samfundets forbrugsmønstre og udnyttelse af naturgrundlaget

 

Arbejdsmåder og tankegange:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at kunne se og forstå jorden i sin helhed, geografisk, klimatisk og med plante- og dyreliv
 • bruge kendskab til verdensdele, lande, byer m.m. i analysearbejde af kort og globus
 • begrunde forskellige levevilkår og problemstillinger i forskellige dele af verden ved hjælp af geografiske kilde og hjælpemidler
 • indsamle og bearbejde relevante geografiske oplysninger samt fremstille grafisk afbildninger