Vidnesbyrd – udarbejdelsesgrundlag og evaluering

Til hver periode, der er af 3-5 uger varighed, fremstiller eleverne enten et periodehæfte eller noget tilsvarende, der kan/skal dokumentere det pensum der er gennemgået i perioden.

Efter endt periode får læreren hæftet til gennemlæsning og kort tid efter får eleverne deres hæfter tilbage med lærerens skriftlig/mundtlige kommentarer til arbejdet.
På denne vis evaluere læreren kontinuerligt eleverne og deres arbejde og samler på samme tid informationer til udformning og udarbejdelse vidnesbyrd.

 

Hvis der i forbindelse med evaluering af periodehæfterne og den daglige undervisning gives anledning til tvivl om elevens udbytte af undervisningen, vil der foretages test for at se om der skal iværksættes særlige foranstaltninger. Dette sker på alle klassetrin.

Kollegiet arbejder løbende med at udvikle og videreudvikle prøver og tests af eleverne. Dette sker fra og med mellemskoletrinnet og helt frem til afslutningen af 9. klasse og finder som regel sted ved afslutningen af en hovedfagsperiode.

Disse prøver er rent interne og giver et billede af elevens standpunkt og udbytte af undervisningen. De er således en medvirkende faktor ved lærerens skrivning af vidnesbyrd.