Månedsfester, udstillinger og optræden til årstidsfester mm.

I løbet af skoleåret bliver resultaterne af undervisningen vist frem for skolen, forældrene og for offentligheden. Dette giver alle der ser forestillingerne mulighed for at evaluere det sete I forhold til skolens undervisningsplaner. Lærerne evaluerer dels individuelt og dels på lærermøderne og i udvalg de forskellige opvisninger og udstillinger.

I løbet af skoleåret bliver resultaterne af undervisningen vist frem for skolen, forældrene og for offentligheden. Dette giver alle der ser forestillingerne mulighed for at evaluere det sete I forhold til skolens undervisningsplaner. Lærerne evaluerer dels individuelt og dels på lærermøderne og i udvalg de forskellige opvisninger og udstillinger.

3-4 gange årligt har vi lørdagsskole, ofte sammenlagt med en årstidsfest, hvor forskellige klasser viser hvad de har arbejdet med i klassen. Det kan spænde over alle fag lige fra skuespil og musik til dansk, matematik og sprogfagene.

Der arrangeres løbende udstillinger, hvor det især er resultaterne af hovedfagsundervisningen, kunstundervisningen og håndværksundervisningen der evalueres.

3-4 gange årligt (jule- påske- sommer- og høst-basar), er der store offentlige udstillinger, hvor elevarbejder fra alle fagområder udstilles og evalueres. Disse dage er der ligeledes sceneoptræden med sang og musik og skuespil.