PISA-undersøgelse & Steinerskoler

Følgende er fra pressemeddelelsen, der blev sendt ud i forbindelse med offentliggørelsen af undersøgelsen (oversat):

pisa-260x164
PISA

Den til nu største empiriske undersøgelse af Steinerskoleelever og deres forældres erfaringer, er nu udgivet i Tyskland. Undersøgelsen, ledet af Dr. Heiner Barz, professor ved Heinrich Heine University i Düsseldorf, blev gennemført i årene 2009 til 2011, og er baseret på undersøgelser af 800 elever, og 50 dybdegående interviews.

Undersøgelsen viste stor glæde i læring og tilfredshed med skolen. Elevernes forhold til deres lærere er betydeligt bedre i de Steinerskoler, der indgår i undersøgelsen end i de offentlige.

Der var 64,8% af de adspurgte elever, der satte kryds i, at “vores lærere viser interesse for elevernes fremskridt”, mens det kun var 30,5% i kontrolgruppen fra de offentlige skoler, der gav det samme svar.

Disse tal bekræfter igen, at Steinerskoleeleverne oplever større tillid, mindre angst og stress, og at mange af dem i højere grad end andre unge involverer sig i kulturelle og kunstneriske aktiviteter uden for skoletiden.

I forordet diskuterer Dr. Andreas Schleicher, manden bag PISA-rapporterne (se artikel fra “Leve Helheden” skrevet af samme) at samfund i dag kræver, at skolerne giver børnene mulighed for livslang læring, fordi samfundet og arbejdspladsen i dag er i konstant forandring.
I stedet for analysemetoder, der resulterer i rutinemæssige problemløsningsstrategier, er det i dag tværfaglige synteser og forskellige færdigheder, der tæller. Ændringerne i samfundet viser, at vi har et behov for at udvikle social intelligens, følelsesmæssig tryghed og iværksætterånd, og Schleicher mener, at undersøgelsen bekræfter, at Steiner elever og -studerende synes at være godt rustet.

Den førnævnte undersøgelsen foreligger nu kun i bogform: Bildungserfahrungen en Waldorfschulen – Empirische Study und zu Schulqualität Lernerfahrungen, Barz, Liebenwein, Randoll. Springer VS, Wiesbanden 2012.