Besøg vores traditionsrige julebasar lørdag d. 3. december 2022

  • Elevoptræden kl. 10 -11
  • Boder og aktiviteter kl. 11-14
  • Eventyrfortælling kl. 12

Kom og få en sjov og hyggelig juledag på julebasaren. I de kreative værksteder kan besøgende lave uldengle og havregrynskugler eller man kan finde smukke julegaver i en af de mange boder, der både byder på varer udefra og ting og aktiviteter, skabt af elever, og forældre. Der vil også være elevudstilling, hvor man kan få indblik i hvad det vil sige at gå på en Rudolf Steiner skole.  Bliver man sulten undervejs, er der mulighed for at købe lækker økologisk mad eller man kan nyde en af de overdådige festkager i cafeen. Overskuddet fra julebasaren går som altid ubeskåret til leg i børnenes hverdag, f.eks. til indkøb eller ekstra legetøj i børnehaven. Vi gælder os til at vise vores skole frem for alle interesserede. 

Sammenhold og børneønsker

Julebasaren er en gammel tradition og et af formålene med basaren er at styrke sammenholdet på skolen og i børnehuset, både blandt børn og forældre. Desuden giver det skolebørnene mulighed for at optræde for hinanden og forældre og andre interesserede. Samtidig kan det give besøgende udefra et indblik i vores dejlige skole og børnehus. Overskuddet går til glæde for børnene – ikke til almindeligt vedligehold, men til nye legeting eller andre børneønsker.

Forældrene på banen

Det er basarudvalget – der 100 procent forældredrevet – som planlægger og organiserer basarerne, men alle forældre hjælper til ved fx at bage kager til caféen og have vagter i boderne. Vil du være med, så kontakt basarudvalget. Vi går efter at have i hvert fald én repræsentant fra hver klasse samt fra børnehaven og vuggestuen.

Forældrebod

I forældreboden sælger vi flotte hjemmelavede ting, som forældrene har fremstillet. Vi ønsker at vores julebasar bliver et naturligt sted at købe julegaver for folk i lokalområdet. Og vi håber at dette også kan blive en anledning til at flere forældre lærer hinanden at kende, på tværs af vuggestue, børnehave og alle skolens klasser.

Samtidig håber vi også, at nærmiljøet lærer os bedre at kende.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til basarudvalget: basarudvalget@freja-skolen.dk