Undersøgelse blandt tidligere 12. klasses-afgangselever fra Rudolf Steiner-skolerne i Gentofte, Herlev, Odense og Århus.

Sådan har vi gjort
Undersøgelsen er gennemført i foråret 2003 gennem udsendelse af spørgeskemaer til alle 1138 tidligere 12. klasses-afgangselever fra lle fire skoler. Svarandelen ligger på 53,3%, hvilket sammen med strukturen i besvarelserne (jævn fordeling på køn, alder og afgangsår) danner en tilfredsstillende, valid og repræsentativ analyse.
Undersøgelsen er genneført af credoconsult a/s, til hvem eventuelle spørgsmål kan rettes på tlf.: 7020-1421 eller på mailadressen mj@credoconsult.dk

Den aktuelle beskæftigelse for alle primo 2003
De fleste er i arbejde. Mange – især afgangselever fra de seneste år – er under uddannelse. Under “Andet” er barselsorlov, hjemmegående, arbejdsløshed (kun 3,7% af alle), højskole, rejser m.v. samlet.

Senest afsluttede uddannelse
Øjebliksbilledet viser et generelt højt uddannelsesniveau, ikke mindst fordi de fleste af de, som pt. er under uddannelse (se ovenfor), er i gang med en længerevarende uddannelse (og de vil i dette øjebliksbillede indgå med en “lavere” uddannelse som den senest afsluttede.

Almen ungdomsuddannelse omfatter fuld HF (11%), HF enkeltfag / GSK (31%), FUU (46%) og andet (12%).

Mange forskellige og bredt anlagte uddannelsesretninger

Af alle, som pt. tager en uddannelse, er hele 62% i gang med en videregående uddannelse. Disse elever tager, som det ses nedenfor, endnu længerevarende uddannelser end de, som tidligere har afsluttet en videregående uddannelse.

Man føler sig meget godt rustet til at få den uddannelse, som man ønsker – og får den!
60% føler, at det man har lært på Rudolf Steiner-skolen i meget stor eller stor udstrækning har rustet dem til at få den uddannelse, som man har ønsket.

Ialt 82% har eller får i meget stor eller stor udstrækning en uddannelse som man er tilfreds med.

Man gennemfører i høj grad uddannelsen på den normerede tid.

– og afbryder sjældent de uddannelser man går i gang med
Spørgsmålet lød: “Har du i dit forløb startet, men efterfølgende afbrudt en erhvervs- eller videregående uddannelse?” (startet, men ikke afsluttet)

– og er ikke zappet fra den uddannelse til den anden uddannelse
Spørgsmålet lød: “Har du afsluttet andre erhvervs- eller videregående uddannelser?”

Erhvervsområder man arbejder indefor
Et bredt felt af erhvervsområder med hoved vægten på undevisning, sundhed og velfærd.

Steinerelever “ligner” i høj grad elever fra andre grundskoler hvad erhverv- og jobsituation angår.

Det har for 60% af eleverne været nødvendigt at tage en form for yderligere skolegang (primært HF enkeltfag og sekundært fuld HF) for at komme ind på den ønskede uddannelse eller arbejde.
For 40% har det ikke været nødvendigt.

Aktiv anvendelse af vidnesbyrdet
Kun 31% har ikke anvendt vidnesbyrdet. Hele 62% har anvendt det ved optagelse på en uddannelse. Tallene summer til mere end 100%, idet vidnesbyrdet af nogle er anvendt i flere situationer.

53% har anvendt vidnesbyrdet aktivt og 12% er kommet ind på en uddannelse eller har fået arbejde alene udfra vidnesbyrdet.
Blot 30% har kun vist det frem.

Alt i alt tilfredshed
Slutteligt er hver enkelt spurgt om, “Hvor tilfreds eller utilfreds er du ALT I ALT med at have gået på en Steinerskole?” Ialt 94% er enten meget tilfredse eller tilfredse – kun 2% udtrykker utilfredshed.Et resultat, som mange erhvervsvirksomheder ville være misundelige på!