Lærerkollegiets evalueringsresultat og opfølgningsplan

Evalueringsresultaterne er delt op i 4 kategorier, som uddybes nedenunder.

1. Et fagligt synspunkt

2. Et socialt synspunkt

3. Et kunstnerisk og håndværksmæssigt synspunkt

4. Et naturmæssigt synspunkt

1. Evaluering udfra et fagligt synspunkt

Resultatet er fremkommet ved at vi har sammenlignet elevernes aktuelle niveau – og det niveau som vi forventede i vores lærerplan.

Hvis vi fraregner elever med særlige hensyn, så er 86% af eleverne på højde med læreplanens niveau, med hensyn til det faglige i fagene dansk, engelsk, matematik, geografi, fysik og biologi. Det lavere niveau skyldes at vi i tysk har vi fået elever ind, som ikke tidligere har modtaget tyskundervisning. Disse elever får opgaver, som er tilpasset deres faglige niveau – og må efterfølgende arbejde lidt hårdere med tysk for at kunne få det fulde udbytte af den almindelige tyskundervisning.

Opfølgningsplan

Vi planlægger at opprioritere engelsk og tysk ved at indføre flere timer i disse fag. For de elever som ikke helt er med, er der, eller vil der blive tilbudt ekstra undervisning. Forældre til elever, som skal tilbydes særlig tilrettelagt undervisning grundet faglige vanskeligheder o.a. – er blevet kontaktet særskilt og gjort bekendt med, hvad vi iværksætter.

2. Evaluering ud fra et socialt synspunkt

Vi ønsker, at alle elever kan få lov til at udvikle sig i frihed – med forståelse for det samfund de lever i. Det er vigtigt, at eleverne kommer til en forståelse af hvad respektfuld omgang med andre mennesker betyder for egen, såvel som for gruppens sociale udvikling.
Vi har i klasserne som helhed et glimrende socialt liv. Der kan opstå uenighed mellem eleverne, men disse løses næsten altid fra elevernes egen side eller med en lærer som mellemmand. Vi oplever, at ingen bliver mobbet eller bliver udsat for nedgørende adfærd. Dog er der ingen regel uden undtagelse, så enkelte gange kan der være adfærd som er nedgørende. Dette tages der altid hånd om med det samme.

Opfølgningsplan

Vi er opmærksomme på, at eleverne i det daglige agerer i det fælles rum med den respekt og omsorgsfuldhed der kræves for, at skolen er et rart sted at være for alle. Konfliktløsning er ydermere en integreret del i meget af undervisningen. Vi er derfor af den opfattelse, at vores indsats på dette punkt er fyldestgørende.

3. Evaluering udfra et kunstnerisk og håndværksmæssigt synspunkt

Da vi ønsker at give eleverne færdigheder i sang, musik, plasticering, maling og håndværksmæssige fag, herunder vedligeholdelse af bygninger, vægter vi de fag højt.
Vi synes ikke, at vi p.t. underviser nok i musik, træsløjd og håndværksmæssige fag. Maling, sang og plasticering indgår i undervisningen i mange fag – og derved har vi ingen planer om at udvide undervisningen på det område i år.
Vi er derfor ikke på højde med vores lærerplan i de håndværksmæssige fag og musik.

Opfølgningsplan

Vi leder i øjeblikket efter personer, som kan undervise i håndværksmæssige fag i de ældste klasser. Vi vil i første halvår undervise i plakattegning, smykkefremstilling og kobbersløjd.
Vi har bedt vores musiklærer om i udvalgte uger, at komme en dag mere. Derudover vil han i marts komme i to uger for at hjælpe til med at opføre en musical.
Vi ønsker at udvide undervisningsantallet med 2 timer ugentligt, i de håndværksmæssige fag, i de ældre klasser.

4. Evaluering udfra et naturmæssigt synspunkt

Vi ønsker, på Frejaskolen, at være et sted, hvor eleverne får en interesse for naturen, og derved lærer at forvalte deres liv i så stor overensstemmelse med naturen som muligt.
Det er bl.a. derfor, at vi har indført jordvarme, således at vi ikke brænder 12.000 liter olie af om året. Mekanismen omkring jordvarme skal hvert år gennemgås med den ældste klasse.