Det lovpligtige

 • Formandens beretning 2019 – læs her
 • Skolelederens bertning 2019 – læs her
 • Årsrapport og regnskab 2019 – se her
 • Referat Freja Skolens Generalforsamling 26/9 2019 – læs her
 • Privatlivspolitik (GDPR) for Freja Skolen – læs den her
 • Tilsynserklæringen for skoleåret 2019/20 kan læses her
 • Fripladstilskudsansøgning (OBS: Ansøgningsfrist 27/8-20) – klik her
 • Ansøgning om COVID-19 fripladstilskud – klik her
 • Særmoderationsansøgning – klik her
 • Freja Skolens vedtægter – læs dem her
 • Undervisningsmiljøvurdering kan læses her
 • Elevernes uddannelsesvalg efter 9. klasse* – læs her

Viser procentsatserne for fordelingen af elevernes uddannelsesvalg.

Tallene stammer fra Undervisningsministeriet med baggrund i nøgletal fra Databanken