Det lovpligtige

  • Formandens beretning 2019 – læs her
  • Skolelederens bertning 2019 – læs her
  • Årsrapport og regnskab 2019 – se her
  • Referat Freja Skolens Generalforsamling 26/9 2019 – læs her
  • Privatlivspolitik (GDPR) for Freja Skolen – læs den her
  • Elevernes uddannelsesvalg efter 9. klasse* – læs her

Viser procentsatserne for fordelingen af elevernes uddannelsesvalg.

Tallene stammer fra Undervisningsministeriet med baggrund i nøgletal fra Databanken