Allerede i 7.-8. klasse præsenteres eleverne for et stort udvalg af håndværksfag og gymnasiale uddannelser, og frem til 9 klasse, er der en tæt dialog med eleven og forældre med bl.a. praktikophold.
Skolen støtter aktivt op om overgangen til den videre uddannelse, og der er stort fokus på at hjælpe de unge videre i det uddannelsesforløb, de måtte ønske. En del af vores elever går efter 9. klasse direkte videre på gymnasiet, andre på Teknisk Skole eller efterskoler. Det er vores erfaring at Steiner elever klarer sig godt i det videre uddannelsesforløb – se mere om dette i ’Leve Helheden’ på hjemmesiden.