Tilsyn 2014/2015

Freja Skolen

Rudolf Steiner Skolen på Midtsjælland

Bagmarken 58

4370 St. Merløse

 

Skolenr. 345009

 

Tilsynsrapport for skoleåret 2014/2015

 

Tilsynsbesøg har fundet sted den 25. – 26. september 2014 og den 29. maj 2015.

Skolen har 49 elever og 5 fastansatte klasselærere. Derudover er der ansat en musiklærer og en eurytmilærer.

For at tilgodese det sociale miljø i klasserne er 1. og 2. klasse slået sammen, 4. og 5. klasse er slået sammen og 6., 7. og 8. klasse er slået sammen (her er kun  een elev fra 6. kl. og een elev fra 8.kl. – resten er 7. kl.). Skolen arrangerer ture til undervisningsrelevante museer og steder.

  1. og 2. klasse med 12 elever har fået ny klasselærer fra 1. februar 2015. Der er allerede etableret en fortrolig stemning mellem læreren og eleverne. Arbejdstempoet og interessen fra elevernes side er øget, og der er mere ro i klassen.
  2. klasse med 9 elever er velfungerende og flittige. Ved mit besøg i maj måned var klassen på udflugt til Tadre Mølle som et led i undervisningen.
  3. og 5. klasse med 15 elever var på tur ved mit besøg i maj. I september måned var jeg med i både dansk, engelsk og tysk. Det var kvalificeret undervisning og interesserede elever, som jeg iagttog.

6., 7. og 8. klasse med 7 elever havde i september dansk periode, hvor bl.a. Maj Rørups bog ”Min……klasse danskbog” (både 6., 7. og 8. klasses bøger til de relevante elever) blev benyttet. I maj måned havde klassen matematik periode, og her blev Rema regnehæfterne benyttet.

Engelskundervisningen begynder i 1. klasse, så i 6., 7. og 8. klassen taler eleverne et godt engelsk og har en god forståelse for sproget.

Set fra en helhedsvurdering står undervisningen mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Hele undervisningen er gennemsyret af et socialt engagement og et samfundssyn, hvor personlig frihed og demokrati er en selvfølge. Undervisningssproget er dansk.

Den 8. juni 2015, tilsynsførende Anni Steen