Kemi

Kemi

Slutmål efter 9. klasse

Ved slutningen af 9. klasse skal eleverne

 • have kundskaber om forbrændingsprocesser af forskellige slags, om luftens rolle ved forbrænding, kuldioxyd, kulmonooxyd
 • kende til elementære begreber om syrer, alkalier, indikatorer, oxydation og reduktion
 • kende til de vigtigste metaller og have elementære kundskaber om deres kemi
 • kende til kalkens og kullets kredsløb
 • have kundskaber om vandets rolle som opløsningsmiddel samt om vand- og fedtopløselige emner
 • have kundskab om forskellige nytte- og næringsvækster og deres udbredelse i verden
 • kende til grundlæggende kundskaber om ernæringsmidlernes forædling og håndtering
 • kende til grundlaget for kulhydraternes, fedtstoffernes og proteinernes kemi
 • have kundskaber om petroleum- og stenkulshåndtering samt forædling af petroleumsprodukter.
 • have kundskab om opbyggende og nedbrydende processer i naturen, bl.a. fotosyntese og kompostering.
 • kende til hvordan forskellige kulforekomster kan omdannes til andre grupper f.eks. alkoholer, estere, fedtsyrer m.m.
 • have kendskab til ethanols indvirkning på centralnervesystemet
 • kende til den indvirkning på miljøet som håndteringen af forskellige natur- og syntetiske produkter medfører
 • kende til en sikker håndtering af kemikalier og kende deres forskellige mærkninger
 • kende til personlig beskyttelse, brandslukning og ABC beredskab

Faget i klasserne – fagplanen

Den første kemiundervisning kommer i 7. klasse. Som med de andre naturvidenskabelige fag er også dette fag forberedt gennem tidligere klassetrins fortællinger og naturbetragtninger, f.eks. ved fremstillinger af de fire klassiske elementer. En mere naturvidenskabelig tilnærmelsesmetode er også grundlagt i perioderne med zoologi i 4. klasse, botanik i 5. klasse og geologi og fysik i 6. klasse.

7. klasse

 • stoffernes forvandling
 • syre – base – salte
 • kalkens kredsløb
 • metallerne

8. klasse

 • ernæringsstoffernes kemi
 • kulhydrater – fedtstoffer -proteiner

9. klasse

 • organisk kemi
 • bearbejdelse af naturlige råvarer