Eurytmi

Eurytmi

Slutmål efter 9. klasse

Efter 9. klasse skal eleverne:

 • Have gode færdigheder i eurytmiens grundelementer:
 • Lydeurytmi
  • F.eks. vokaler, konsonanter og forskellige digtformer
  • Forskellige grammatiske formprincipper
  • Bevægelser til forskellige sproglige stemninger, f.eks. glæde, sorg o.l.
 • Toneeurytmi
  • Takt, rytme, melodi og harmoni
  • Danne egne former til musikken
  • Bevægelser til intervallerne
  • Større rumlige former samt forskellige koordinations- og koncentrationsøvelser
  • Sociale øvelser
  • Rytmeøvelser

Faget i klasserne – fagplanen

Valget af øvelsesstof bygger både på en indsigt i den kvalitative signatur for de enkelte klassetrin som kommer frem i den 12-årige undervisningsplan for steinerskolerne, på erfaringer af hvad som egner sig af tekst- og musikgrundlag, og på en iagttagelse af, hvad den enkelte konkrete gruppe af elever har brug for.

Generelt om 1. – 4. klasse
I disse skoleår bliver eurytmi givet i én time pr. uge. Undervisningen bygger først og fremmet på fællesskabet i gruppen, klassen holdes samlet så længe det gennemførligt. Eleverne lærer fagets grundelementer først og fremmet ved at efterligne.

1. klasse

 • lærer at orientere sig både mod kredsens centrum og ud fra sig selv, “efter næsen”
 • Enkle formelementerne, som en ret linje og bue øves
 • Forskellige former for gangarter og bevægelser øves
 • Kropslig bevidstgørelse i forhold til rummet gennem  rytmisk leg
 • I lydeurytmien giver eventyr materiale til rammehistorier, hvor der flettes forskellige bevægelseselementer ind
 • I toneeurytmien er det rytmiske lege med klappen og gå rytmer til pentaton musik.


2. klasse

 • kredsen er forsat det grundlæggende formprincip og udgangspunkt
 • Spejlbillede former og lemniskat former  med frontal bevægelsesretning
 • Enkel inddeling af gruppen
 • Øvelser der bygger på kontrasten mellem dyrs mennesker bevægelsesformer
 • I lydeurytmien knyttes til enkle rytmiske tekster.
 • Begyndende systematisk indføring i grundbevægelser for konsonanter og vokaler
 • I toneeurytmien er det fortsat pentaton musik, enkel tone højder, enkle bevægelser til motiv og fraser i musikken, musikalske rytmer, flow og nøjagtighed i bevægelsen

3. klasse

 • Lemniskatformer
 • Orientering i rummet i forhold til midtpunktet
 • Sammentrækning og udvidelse
 • Fletteformer i kæde på kredsen. Formen for vokalen E i alle varianter
 • De fire klassiske elementer: jord – luft – ild – vand
 • I lydeurytmien skal undervisningen understøtte oplevelsen af sprogets iboende kvaliteter
 • Bevidstgørelse af lydgebærder
 • I toneeurytmien er det rytmiske motiver, tonehøjden som bevægelse, dur og mol, bevidstgørelse af tonernes navne

4. klasse

 • Frontale bevægelsesformer mere systematisk, kredsen opløses.
 • Arbejdet med kobberstave introduceres og bruges til forskellige koncentrationsøvelser i kombination med musik, rytmer eller vers
 • I lydeurytmien skal eleverne efterhånden alle lydgebærder for hele alfabetet
 • Introduktion til de første eurytmiske