Edb

Slutmål efter 9. Klasse

IT-undervisningen på vores skole er på nuværende tidspunkt under udvikling. Det skyldes de store forandringer som datateknologiens nye muligheder afstedkommer.Vi koncentrerer os om udviklingen af en undervisningsplan som er baseret på erfaringen af den tid og den kultur vi befinder os i

På vores skole lægger vi vægt på, at børn bliver fortrolige med den fysiske verden omkring dem og lærer at udvikle skabende og sociale færdigheder, før de møder den virtuelle verden. Derfor indgår computerundervisning først i de ældste klasser, hvor der arbejdes med aktuel informations- og kommunikationsteknologi.

Vores erfaring er, at børnene nok skal få kontakt med det virtuelle univers. Det behøver vi ikke lære dem. Vi lærer dem heller ikke at bruge mobiltelefoner, selv om vi ved, at en mobiltelefon er et vigtigt redskab i den aktuelle sociale virkelighed. Det vigtige kan være at lære, hvordan man passer på sig selv og hinanden i en digital tidsalder. Derfor er det, vi først og fremmest lærer eleverne, at kommunikere respektfuldt – uanset om kommunikationen foregår ansigt til ansigt eller via medier.

På vores skole er det ikke tilladt at have mobiltelefoner fremme på skolens område, heller ikke i frikvarterer eller efter skoletid. Denne regel skyldes, at vi vil opmuntre eleverne til at være til stede i nuet med de kammerater, de har omkring sig, frem for at fokusere på sociale kontakter, som de kan beskæftige sig med på andre tidspunkter.

Der er ikke udarbejdet slutmål for dette fag.

Faget i klasserne – fagplanen

  • 10-fingersystem og blindskrift øves.
  • Tekstbehandling.
  • Bevidstgørelse af de forskellige kvaliteter der er i håndskrift og maskinskrift.
  • Opbygning af computerens indre
  • Søgeteknikker til informationssøgning