Forældresamarbejde

Forud for optagelsen af et barn i Alfehaven inviteres forældrene til en samtale med børnehavens leder, hvor vi forsøger at danne os et overblik over barnets hidtidige biografi samt fortæller om pædagogikken, og hvordan den udmønter sig i børnehavens daglige liv. Hvilke forventninger har vi til forældre, samt praktiske oplysninger.
Børn optages fra 3-årsalderen og forventes at være blefri og uden sut i børnehavetiden.
Det er vigtigt for det fremtidige samarbejde og dermed børnenes trivsel, at forældrene gør et bevidst valg med hensyn til institutionsplads.

Vores forventninger til forældrene:

At de er positive over for børnehavens pædagogiske idéer og respekterer børns ret til at have et barndomsland, hvor der eksisterer engle, nisser, alfer m.m.
At de møder op til forældremøder og arbejdsdage.
At de forstår, hvor vigtigt det er med en god tone mellem de voksne, og derfor altid kontakter personalet, hvis de er utilfredse med noget, men ikke når barnet er tilstede.
At de accepterer børnehaven som et lærings- og udviklingssted og ikke kun som en pasningsordning.