Tilsyn 2008/2009

Tilsynsrapport for Freja Skolen – Rudolf Steiner Skolen på Midtsjælland

Skoleåret 2008/2009

Tilsynsførende: Elisabeth Meinild

Tilsynet med skolen er formuleret i undervisningsministeriets bekendtgørelse om undervisningspligtens opfyldelse i friskoler og private grundskoler og tilsyn hermed.

Jeg har besøgt skolen 4 gange i foråret: 9/3, 23/3, 26/3 og 11/5. Jeg har derfor haft mulighed for at opleve flere klasser og fag.

Morgensamling

Alle gange har jeg deltaget i den fælles morgensamling, som giver en god og harmonisk start på dagen. Der synges 1-2 sange, gives meddelelser og ofte er der optræden af elever.

Hovedfag dansk 1.-2. klasse

Timen starter med at øve på blokfløjter. Det er næste uges morgensang, der skal læres.

Der arbejdes der med bogstavernes lyde og derefter er der skriveøvelser. Eleverne skal her skrive en kendt tekst af fra tavlen.

Da eleverne arbejder i forskelligt tempo er der ekstraopgaver tilpasset den enkeltes niveau.

 

Hovedfag dansk 4. klasse

 

Også 4. klasse skulle øve både vers og blokfløjter til en kommende optræden. Derefter var der skriveøvelser, de er begyndt at lære skråskrift.

Klassen har et emnearbejde om Vikingerne. Først var der genopfriskning af et tidligere forløb om de nordiske guder. Derefter en snak om vikingernes våben: udseende, fremstilling, materialer og brug. Eleverne var meget aktive og vidende – mange gode indslag. Som afslutning på timen tegnede eleverne nogle af våbnene i deres bog.

 

Matematik 6. klasse

 

Klassen træner dansk oplæsning daglig, så timen starter med det.

Derefter fortsætter klassen med procentregning. Den aktuelle opgave skrives på tavlen, eleverne skriver den deres hæfter. Klassen regner den i fællesskab med brug af lommeregner. Derefter løses tilsvarende opgaver i hovedet eller med lommeregner.

Timen afsluttes med at øve et digt, der skal reciteres senere.

 

Tysk 6. klasse

 

Klassen arbejder med eventyret “Die Bremermusikanten”.

Først øver eleverne et digt, læst op af læreren.

Derefter oplæsning og oversættelse af dagens lektie. Nogle læste selv, andre med hjælp fra læreren. Til sidst skulle et stykke af teksten skrives ind i elevbogen

 

Engelsk 6. klasse

 

Undervisningen er differentieret, da eleverne er på forskelligt niveau. 4 elever læser sammen slutningen af en bog, “The School Mascot”, de har arbejdet med et stykke tid. Eleverne har hver deres rolle, som de læser. Derefter oversættelse efter samme princip.

De 2 elever, som er på et lidt lavere niveau, arbejder selvstændigt med andre opgaver.

 

Samlet vurdering

 

Mit indtryk er, at elevernes standpunkt i ovennævnte fag står mål med, hvad der almindeligvis opnås i folkeskolen.

Jeg skønner, at den pædagogiske praksis stiler mod at lære eleverne ansvarlighed både for egen indsats og for fællesskabet, hvilket giver gode forudsætninger for at leve i et demokratisk samfund.

 

 

Elisabeth Meinild.