Tilsyn 2005/2006

Tilsynet med skolen er formuleret i undervisningsministeriets bekendtgørelse om undervisningspligtens opfyldelse i friskoler og private grundskoler og tilsyn hermed.
Tilsynet med Freja Skolen er formuleret i “Regler for tilsynsførende på Rudolf Steiner Skolen på Midtsjælland”.
Tilsynsrapport:
I løbet af skoleåret har jeg fulgt skolens liv ved arrangementer, samtaler med forældre, lærere, bestyrelsesmedlemmer samt orientering i skolens blad “Fredagsblad”.
Jeg har gennemgået skolens læseplaner for dansk, matematik og engelsk, som kollegiet drøftede.
Efter mine besøg i klasserne havde jeg en samtale med klassens lærere om undervisningen, klassens elever, og set mødeprotokoller og elevernes arbejdshefter.
I skoleår 2005 havde jeg i en begrænset periode også en vejlederopgave.
Lærerne på skolen har altid været imødekommende med planlægningen af besøgene og været åbne i vores drøftelser.
Den 2.3.06 overværede jeg en hovedfagstime i historie i 8. klasse for 9 piger og 5 drenge.
Jeg mødte en samlet og homogen 8. klasse med en engageret lærer, der arbejdede med emnet
” Den franske Revolution”. Det historiske forløb blev repeteret, der læstes tekster fra “Napoleonskrigene” og indskrevet tekststykker i periodehefterne. Der var opmærksomhed omkring emnet i klassen og enkelte gode bidrag til uddybelse og yderligere forståelse. Jeg fik fortalt om planlagte faglige aktiviteter og klassens fremtid.
Samme dag overværede jeg en dansk – og en engelsktime i samme klasse.
Dansk
Der arbejdedes med tekster af Hans Kirks “Drengeliv” med bl.a. tekstforståelse, redegørelse og samtale ud fra en individuel fortolkning, redegørelse og vurdering.
Engelsk
Klassen arbejdede med præcist og varieret udvidelse af ordforrådet, så som konjunktioner, verbers former og subjekt – verballed m.fl. En disposition som viste sig yderst vigtig.
Desuden gennemgik klassen et digt af Gareth Owen.
Den 30.5.06 overværede jeg en hovedfagstime i 1. klasse i dansk for 5 drenge og 4 piger.
Det var en samlet 1. klasse der nu gik mod slutning af det 1.skoleår. Selv om klassen en overgang havde vikarer, var der indarbejdet gode rytmer i undervisningsforløbet. Der blev reciteret vers, spillet på fløjte, skrevet en tekst med store bogstaver, og der blev opmærksomt lyttet til en fortælling.
Læreren havde megen opmærksomhed rettet mod elevernes behov for hjælp, som jeg syntes
blev klaret med stor forståelse og indlevelse.
Samme dag havde jeg en aftale om overværelse af en engelsktime i 4. klasse, men læreren disponerede anderledes.
Jeg så klassen i en byggesituation og oplevede engagerede elever og et godt fungerende samarbejde.
Mit indtryk fra mine besøg er, at undervisningen følger skolens læseplaner og står mål med det, der sædvanligvis tilbydes i folkeskolen.
Hansjørg Stelzer
Tilsynsførende