Tilsyn 2009/2010

Tilsynsrapport for Freja Skolen – Rudolf Steiner Skolen på Midtsjælland

Skoleåret 2010/2011

Tilsynsførende: Elisabeth Meinild

Tilsynet med skolen er formuleret i undervisningsministeriets bekendtgørelse om undervisningspligtens opfyldelse i friskoler og private grundskoler og tilsyn hermed.

Jeg har besøgt skolen 2 gange i foråret: 20/4 og 28/5. Jeg har derfor haft mulighed for at opleve flere klasser og fag. Der har også været lejlighed til at drøfte undervisningen med skolens lærere.

Morgensamling

Hver gang jeg besøger skolen, deltager jeg i den fælles morgensamling, som giver en god og harmonisk start på dagen. Der synges 1-2 sange, gives meddelelser og ofte er der optræden af elever.

Hovedfag matematik 2.-3. klasse, 10 elever

Timen starter med fælles aktiviteter: recitation af vers, to forårssange og øvelser på blokfløjter. Der øves en tysk sang, eleverne er koncentrerede.

Derefter meddelelser, eleverne fortæller om små og store oplevelser.

 

8.tabellen trænes, nyt stof. De andre tabeller repeteres. Der anvendes forskellige metoder: remser, bom-leg, multiplikation og division. God opmærksomhed.

 

Der arbejdes med regnebøgerne med 2-cifrede gangestykker, som skrives af fra tavlen. Fremgangsmåden repeteres, derefter skal eleverne arbejde selv. Nu er der både multiplikation, addition og subtraktion.

Efterhånden som eleverne bliver færdige, kan de lave ekstraopgaver tilpasset den enkeltes niveau.

 

Mens eleverne spiser læses videre på historien om Josef og hans brødre.

 

Sløjd 4.-5. klasse, 10 elever

 

Planlægning af et nyt projekt: Et personligt ikon/ piktogram i A6 format. Eleverne skal lave et udkast hvori deres stjernetegn skal indgå. Der skal tages højde for at det skal kunne saves ud med løvsav, hvilket eleverne har prøvet før. Som inspiration uddeles forskellige udformninger af stjernetegnene. Eleverne er interesserede og livlige – går energisk i gang med opgaven. Der må laves adskillige udkast før et tilfredsstillinde resultat er nået.

 

Dansk 7.-8. klasse, 6 elever

 

Reklamer. Eleverne deltes i en pige – og en drengegruppe med hver 3 medlemmer. Der blev talt om hvordan reklamer bruges og påvirker os, både når vi er bevidste og ubevidste om det. Der blev nævnt eksempler på begge dele.

 

Grupperne skal lave oplæg til en reklame og får disse stikord:

1.     Ide/vare

2.     Målgruppe

3.     Overtalelsesstrategi

 

Grupperne starter med brainstorm – mange ideer kommer på bordet – der laves overvejelser – udvælges og præciseres. Eleverne har mange ideer og deltager aktivt. God stemning.

 

Drengegruppen valgte at lave en bilreklame – pigerne en reklame for smykker.

 

Resultatet skal være en reklameplakat. Senere skal der arbejdes med reklamefilm.

 

Hovedfag dansk/biologi 4.-5. klasse, 11 elever

 

Timen startes med gennemgang af “Danmark nu blunder den lyse nat”. Sangen læses op og synges efterfølgende.

På samme måde øves den engelske sang “Donna, Donna”.

 

Derefter fortsættes med botanik. Læreren fortæller om planter som grundlag for alle levende organismer og om de første planter, mos og lav. Elever og lærer diskuterer eksempler og beskrivelse af voksesteder. Der tales også om planters betydning for det fysiske miljø, fx mindskelse af erosion. Eleverne tegner og skriver i deres egne plantehæfter.

 

Efterhånden som eleverne er færdige, går de ned i salen, hvor de skal øve teater i sidste del af timen.

 

Eurytmi 2.-3. klasse

 

Eleverne har arbejdet med alfabetet; hvert bogstav har sit kropssymbol vist ved en bestemt position. Elevernes navne blev på den måde stavet efter tur. Derefter øvede klassen på opvisning til sommerfesten.

 

Tysk 4.-5 klasse

Fælles vers reciteres. Gennemgang af verbet “zu sein”. Nutid repeteres og den danske og tyske bøjning sammenlignes.

Eleverne opstiller bøjningsskema i deres hæfte, hvorefter et antal verber gennemgås på tavlen. Der dannes små sætninger.

 

Samlet vurdering

 

Mit indtryk er, at elevernes standpunkt i ovennævnte fag står mål med, hvad der almindeligvis opnås i folkeskolen. Undervisningen er efter min mening interessant og afvekslende med stor faglighed.

Jeg skønner, at den pædagogiske praksis stiler mod at lære eleverne ansvarlighed både for egen indsats og for fællesskabet, hvilket giver gode forudsætninger for at leve i et demokratisk samfund.

 

 

Elisabeth Meinild.