Børnehaveklassen

Pt. er der 1 ledig plads i børnehaveklassen pr. 1/1 2019. 

Der afholdes orienteringsmøde for allerede tilmeldte årgang 2019/20 i april. Nærmere informationer følger

Børnehaveklasseåret på Freja Skolen er porten til skolen; her får børnene lov til at fortsætte deres naturlige udvikling. Vi arbejder således med børnenes finmotorik gennem håndarbejde, fingerlege og kunstnerisk aktivitet, men også i dagligdagens små gøremål, når lynlåsen skal lukkes, og snørebåndet skal bindes. I det hele taget arbejder vi med, at det enkelte barn bliver selvhjulpen og skolemoden. Vægten er lagt på indlæring gennem kreative aktiviteter samt legens betydning for udviklingen af sociale og følelsesmæssige kompetencer.

Det er vigtigt for os at give barnet en glidende og harmonisk overgang til skolelivet, hvilket betyder, at børnehaveklassen har et tæt samarbejde med både børnehaven og skolens yngste klasser.

I børnehaveklassen tilstræber vi at give barnet så trygge rammer som muligt, og derfor har dagene og ugerne en fast rytme. Vi arbejder også dagligt med de musikalske og sproglige evner gennem sange og vers, og der bliver fortalt folkeeventyr og øvet rim og remser. På den måde udvikles børnenes evne til at danne forestillingsbilleder, og denne evne danner basis for udviklingen af kreativ og konstruktiv tænkning på de højere klassetrin.

Kontakt os hvis I ønsker at høre mere eller vil have en uformel samtale med vores skoleleder Gisela (leder@freja-skolen.dk) og vores børnehaveklasseleder Lise. Se også Indskrivning.

Lise, Børnehaveklasse

Lise, Børnehaveklasse