Børnehaveklassen

Børnehaveklassen er åben for optagelse af flere børn. Se Indskrivning

Børnehaveklasseåret på Freja Skolen er et år, hvor vægten er lagt på indlæring gennem kreative aktiviteter, samt legens betydning for udviklingen af sociale og følelsesmæssige kompetencer.
Det er vigtigt for os at give barnet en glidende og harmonisk overgang til skolelivet, hvilket betyder, at børnehaveklassen har et tæt samarbejde med både børnehaven og skolens yngste klasser.
I børnehaveklassen tilstræber vi at give barnet så trygge rammer som muligt, og derfor har dagene og ugerne en fast rytme.

Kontakt os hvis I ønsker at høre mere eller vil have en uformel samtale med vores skoleleder Gisela og vores børnehaveklasseleder Lise.

Lise, Børnehaveklasse

Lise, Børnehaveklasse