Åbningstider

Vi har fået nye åbningstider.

Børnehaven er åben mandag til fredag kl. 6:30-17:00. Børnene skal normalt være afleveret senest kl. 8:45 og kan tidligst hentes kl. 12:30 i respekt for børnehavens dagsrytme.
Der kan selvfølgelig være andre behov; men dette bør aftales med personalet.
Afhentning skal ske senest kl. 16:45.