2016

Indkaldelse til Generalforsamling den 8. september 2016, kl. 17.30 i salen

Dagsorden:
• Valg af dirigent
• Beretning fra skolens liv, herunder erklæring fra tilsynsførende, samt beretning fra bestyrelsesformanden og lærer kollegiet.
• Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
• Valg af tilsynsførende, mindst 4 år.
• Eventuelt

Der vil være en kort kaffepause – kl. 19.00 fortæller Helge Striim om farvevalg på lasering.

Med venlig hilsen

Lis Rasmussen
Formand for bestyrelsen